Gå till innehållet

Presidentvalet närmar sig

Ett förhandsröstningskuvert släpps ner i valurnan

Presidentvalet förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den 11.2.2024.

Förhandsröstning

Det enda allmänna förhandsröstningsstället vid presidentvalet 2024 i Sjundeå kommun är i Sjundeå kommunbibliotek, adr. Parkstigen 2 B. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 17.1.2024 och avslutas tisdagen den 23.1.2024. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet inleds onsdagen den 31.1.2024 och avslutas tisdagen den 6.2.2024.

Förhandsröstningstiderna är måndag – fredag kl. 10.00 – 18.00 samt lördag och söndag kl. 10.00 – 14.00. Varje röstande är skyldig att identifiera sig med ett giltigt identitetsbevis eller annan motsvarande giltig handling, som är försedd med ett passfoto. För personer som inte har en sådan handling påpekas att polisen beviljar ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för valet (personen skaffar själv två passfoton).

Hemmaröstning

Röstberättigade, vilkas rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället i hemlandet, får under förhandsröstningsdagarna förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning kan göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden, adr. Parkstigen 1, 02580 Sjundeå, tfn 044 386 1256 (växel 09 2606 11). Anmälningstiden om hemmaröstning avslutas tisdagen den 16.1.2024 kl. 16.00 (vid det eventuella andra valet tisdagen den 30.1.2024 kl. 16.00).

Röstningsområdena och –ställena

Vid presidentvalet som förrättas den 28.1.2024 (och eventuellt 11.2.2024) är röstningsområdena och -ställena i Sjundeå kommun följande:

Vallokalerna är öppna kl. 9.00 – 20.00. Varje röstande är också under själva valdagen skyldig att identifiera sig med ett giltigt identitetsbevis eller annan motsvarande giltig handling, som är försedd med ett passfoto.