Gå till innehållet

Svara på Sjundeås kommuninvånarenkät!

Ett barn tittar på solen över isen.

Vad tycker du om till exempel kommunens kommunikationskanaler eller trafikarrangemang? Eller bibliotekets utbud? Svara på kommuninvånarenkäten och hjälp oss att utveckla kommunen och kommunens tjänster.

Vi vill gärna höra vad som fungerar enligt dig och vad som ännu borde utvecklas. Svara på enkäten senast 20.12.

Enkäten omfattar en stor del av kommunens ansvarsområden och är därmed omfångsrik. Beroende på i vilken roll du svarar är den uppskattade svarstiden 5–20 minuter. Om du vill kan du svara på enkäten i flera olika roller genom att svara på enkäten på nytt.

Vi önskar svar i första hand på webben. På biblioteket får man hjälp med att använda dator. Men man kan också svara på en pappersblankett på biblioteket.