Gå till innehållet

De stängda småbarnspedagogikens enheter under jullovet

Under skolornas lovtider minskar småbarnspedagogikens vårdbehov, vilket gör att verksamheten är nedtrappad och en del av enheterna kan vara stängda. Personalen dimensioneras enligt antalet barn i vård. För dem som reserverat vård har man meddelat en reservenhet och -grupp för vården.

Den finskspråkiga förskoleundervisningen är stängd 25.12.2023 – 7.1.2024

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen är stängd 25.12.2023 – 7.1.2024 

Tyyskylä daghem är stängt 25. – 31.12.2023

Pikku-Lotta är stängt 25.12.2023 – 7.1.2024