Gå till innehållet

Svara på enkäten om demokrati och delaktighet i Sjundeå

Vill du vara med och påverka? Lyssnar någon på dina förslag?
Vi vill gärna höra alla sjundeåbors åsikter: nyinflyttade och långvariga, unga och gamla.

Vi utvärderar bibliotekets delaktighetsprojekt, och upprepar därför den delaktighetsenkät vi gjorde i fjol.

Genom att svara på frågorna i den här enkäten hjälper du oss bygga ett ännu bättre, mera lyhört och demokratiskt Sjundeå. Välkommen med!

Du kan besvara enkäten också på pappersblanketten som finns i biblioteket.