Gå till innehållet

Sjundeås busslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras från och med 23.10

Kartan visar att linje 916 går norrut från Sjundeåvägen via Lappersvägen och Kyrkovägen till Svidjavägen istället för att svänga till Svidjavägen i korsningen med Lappersvägen och Evitskogsvägen.
På kartan nedan ser du den nya sträckan och de nya stopplatserna för linje 916(K) i riktning från bildningscampuset till Paunis.

Sjundeås närbusslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras från och med måndagen den 23 oktober. Syftet med förändringarna är att förbättra trafikens punktlighet och skolförbindelser.

Sjundeås närbusslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras lite från och med måndagen den 23 oktober. Förändringarna påverkar i huvudsak passertiderna. Syftet med förändringarna är att förbättra trafikens punktlighet och skolförbindelser.

Samtidigt blir det också andra förändringar i busslinjer 913B, 914, 915AK och 916/K.