Gå till innehållet

Möte för allmänheten om detaljplanen för Pickala Rock Resort 26.9.2023

Terrängkarta över Pickala Golfs område där ett bergigt område bland golfbanorna markerats.

Detaljplanläggningen för projektet Pickala Rock Resort, beläget i Störsvik i Sjundeå, framskrider till utkastskedet. Ett publiktillfälle gällande detaljplanläggningen ordnas i Restaurang Spoon Pickalas utrymmen (adr. Golfgränden 4, Sjundeå) på tisdag 26.9.2023 kl. 17–19. Under tillfället presenteras planutkastets material och det reserveras tid för publikfrågor.  

Anmälan till evenemanget ombeds senast 21.9.2023.

Ytterligare uppgifter