Gå till innehållet

Välkommen till förskolan!

Glada barn springer på en gräsplan med lövträd i bakgrunden.

Förskolans läseår 2023-2024 börjar 10.8.2023

I förskoleundervisningen ska pedagogiska metoder som lämpar sig för småbarnspedagogik användas och
barnens intressen respekteras när undervisningen ordnas.
Olika former av lek ska ständigt ingå i förskoleundervisningens verksamhet.

Förskoleundervisningen ordnas i bildningscampuset Sjundeå hjärta
Förskoletiden är fyra timmar, kl 9.15 – 13.15