Gå till innehållet

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken flyttar till nytt verksamhetsställe i augusti

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken flyttar in i Sjundeå svenska skolas gamla byggnad (Skolvägen 3) och börjar sin verksamhet där i början av augusti.

Bygget det nya vårdcentret fördröjs. Avsikten var att riva Sjundeå svenska skolas gamla byggnad för att göra plats för vårdcentret. Eftersom projektet försenas flyttas rivningen till en senare tidpunkt och kommunen kan tills vidare använda byggnaden.

Tekniska nämnden beslutade på sitt möte 13.6.2023 häva sitt tidigare beslut om att hyra lokaler på Aktia-fastighetens bottenplan till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Försöket med tvåårig förskola avslutas efter nästa läsår och de sista barnen som deltar i försöket är sex år gamla under nästa läsår. Nu ryms hela den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningen i Bildningscampuset Sjundeå hjärta, eftersom bara en åldersklass deltar i förskoleundervisningen.

Eftersom förskoleundervisningen inte längre behöver lokalerna på Skolvägen 3 kan man placera daghemmet Lilla Alexis där från och med augusti.

Utrymmena och gården rustas upp under sommaren och redigeras för att motsvara småbarnspedagogikens behov.

Daghemmet Lilla Alexis är från och med 1.8.2023 beläget på Skolvägen 3.

Den finskspråkiga småbarnspedagogikens verksamhetsställen:

Lokalerna anpassas för små barn i sommar.