Gå till innehållet

Cirkus- och bildkonstläger 1.-5.8.2023

Med projektet Skapa finansierat av Svenska Kulturfonden kan vi erbjuda åtta platser till barn/ungdom i Sjundeå på ett cirkus- och bildkonstläger i Ingå. Deltagare antas i den ordningsföljden som de anmälts dvs. de åtta första.

Åldergrupp: 7-14-åringar, som har redan börjat sin skola
Lägerplats: Kulturcentret Holken https://kulttuurikeskusholken.fi/
Tid: ti-la 1.-5.8. klo 10-15 
Du kan fråga om möjligheten att lämna ditt barn tidagare eller hämta honom/henne senare. 
Lägerdeltagarna får mat och mellanmål
Lägerhandledare: Janni Johansson (cirkus) & Outi Korhonen (bildkonst)

Sjundeå kommun ordnar transport från Bildningscampuset till Ingå och tillbaka. Mer detaljerad information kommer att skickas till deltagarna senare då anmälningarna har bekräftats.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjQy7IYRjYYcoWZbL4esjMs3ZrvVNmoexaKynZrH9d3KAfA/viewform(du flyttas till en annan tjänst)