Gå till innehållet

Bildkonstundervisning erbjuds till barn i Sjundeå

Vi kartlägger barnens intresse för att delta i den grundläggande konstundervisningen (den allmänna lärokursen) på fritiden i Sjundeå kommun.

Detta försöket med grundläggande bildkonstundervisning startar i september 2023 med en pilotperiod. Under pilotperioden erbjuder vi undervisning en gång i veckan 2 timmar åt gången.  Projektet finansieras med hjälp av pengar från Svenska Kulturfonden. Skapa-projektet görs i samarbete med Ingå kommun.

Besvara enkäten tillsammans med ditt barn här(du flyttas till en annan tjänst)