Gå till innehållet

Småbarnspedagogigens stänga enheter under skolornas lovtid

Under skolornas lovtider minskar småbarnspedagogikens vårdbehov, vilket gör att verksamheten är nedtrappad och en del av enheterna kan vara stängda. Personalen dimensioneras enligt antalet barn i vård. För dem som reserverat vård har man meddelat en reservenhet och -grupp för vården. 

Den svenskspråkiga och finskspråkiga förskoleundervisningen i Sjundeå Svenska Skolan är stängda fr.o.m. 5.6.2023 

Den svenkspråkiga förskoleundervisningen i Bildningskampuset är stängd 3.-30.7.2023 

Tyyskylä daghem är stängt 3.-30.7.2023 

Pikku-Lotta daghem är stängt 3.-30.7.2023