Gå till innehållet

Förslag på mottagare av kulturpriset skall göras senast 31.5.2023

Bildningsnämnden har på sitt mote 21.11.2018 § 102 bekräftat principer för beviljande av kulturpris. Enligt beslutet skall motiverade förslag på mottagare av priset inlämnas årligen senast 31.5. och priset delas ut på Sjundeå-dagen.

Kulturpriset delas ut för en särskild satsning inom kulturen och konsten i Sjundeå under det senaste året eller ett långfristigt arbete för kulturen och konsten i Sjundeå. Priset kan beviljas för en gjord eller framkommen kulturgärning (exempelvis evenemang, produkt, organisation eller person), som genom sin tillvaro eller verksamhet har utvecklat eller berikat kultur- eller konstlivet i kommunen. Priset kan beviljas antingen en privatperson, en grupp eller ett samfund.

Priset kan beviljas årligen eller lämnas outdelat enligt bildningsnämndens omdöme. Priset beviljas endast en gång för samma sak till samma mottagare. Priset beviljas av Sjundeå kommuns bildningsnämnd och priset är 500 €.

Förslagen skall skickas inom utsatt tid till sivistystoimisto@siuntio.fi