Gå till innehållet

Kommunhuset gård är byggarbetsplats – porten stängs kl. 15

Kommunhusets dränering förnyas i april–maj. Arbetet har påbörjats och borde vara klart i slutet av maj.

Under dräneringsarbetet är kommunhusets gård byggarbetsplats och porten stängs kl. 15.

Efter klockan 15 bör gäster anlända till och lämna kommunhuset via bildningskansliet enligt överenskommelse.