Gå till innehållet

Småbarnspedagogiken på sportlovet 20.2-24.2.2023

Under skolornas lovtider minskar småbarnspedagogikens vårdbehov, vilket gör att verksamheten är nedtrappad och en del av enheterna kan vara stängda.
Svenska och finskspråkiga enheterna inom försöket med tvågårig förskoleundervisning, adressen Skolvägen 3, är stängda under tiden 20.-24.2.2023.
Personalen dimensioneras enligt antalet barn i vård. För dem som reserverat vård har meddelats en reservenhet och -grupp för vården. 

Småbarnspedagogiken