Gå till innehållet

Byggställningarna runt kommunhuset monteras ned – gång- och cykelvägen bredvid kommunhuset lagringsområde

Nedmonteringen av byggställningarna kring kommunhuset har inletts. Takstolarna till väderskyddet lyfts ner med hjälp av en kranbil på onsdag. Därför markeras passagen till kommunhuset via framgården med flagglinor.

Gång- och cykelvägen mellan Parkstigen och kommunhuset och parkeringsområdet i ändan av gång- och cykelvägen är avstängda eftersom de används som lagringsområde för byggställningarna.

De som kommer till kommunhuset ombeds vara försiktiga och använda den markerade passagen under lyftarbetet.