Gå till innehållet

Återvinning av böcker i biblioteket

Man har önskat att få hämta egna, onödiga böcker till biblioteket för cirkulering. Nu är det möjligt! I biblioteket finns en återvinningsvagn för bibliotekets böcker, var det även finns möjlighet att hämta egna böcker för cirkulering. Från vagnen får du ta gratis läsbart.

Du följer väl dessa regler då du hämtar böcker till biblioteket:

Om man inte följer reglerna, tas vagnen ur bruk.