Siirry sisältöön

Katselmukset


Rakennustarkastaja katselmoi autontallin runkoa.

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on pyydettävä. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että vaaditut katselmukset pyydetään ajallaan. Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennustyön vastaava työnjohtaja on velvollinen olemaan katselmuksessa läsnä.

Tilausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen. Ennen rakennuspaikalla suoritettavaa mittausta tulee rakentajan poistaa rakennuspohjan alta puusto, mahdolliset rakennustarvikkeet sekä purettavaksi tarkoitetut vanhat rakennukset tms. mittaustyötä vaikeuttavat esteet. Rajalinjat tulee myös pitää esteistä vapaana.

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään rakennustoimistossa ennen rakentamisen aloittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai vastaava työnjohtaja sopii aloituskokouksen ajankohdan. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustamiseen liittyvät anturoiden laudoitus ja raudoitustyöt on tehty. Katselmuksessa on oltava perustuksen rakennesuunnitelmat nähtävillä.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet on tehty ja ne ovat näkyvissä eikä sisävalmistelu-töihin ole ryhdytty. Katselmuksessa on oltava rakennesuunnitelmat nähtävillä.

Savuhormikatselmus

Savuhormikatselmus suoritetaan, kun hormi on muurattu ja rapattu tai kevythormit kasattu niin, että läpivientien kohdat ovat nähtävissä. Valmishormien osalta katselmuksessa on oltava nähtävissä CE- merkintä ja hormin asennusohjeet.

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus suoritetaan, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista. Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja (kaikkien käyttöön otettavien rakennusten osalta) tulee olla laadittuna ennen käyttöönottokatselmusta.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus on pihamaineen ja istutuksineen valmis sekä rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot on täytetty ja kaikki katselmukset hyväksytysti suoritettu. Käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Tarkastusasiakirjan yhteenveto/vastaavantyönjohtajan tarkastuslista luovutetaan loppukatselmusta tekevälle tarkastajalle, joka toimittaa sen rakennusvalvontaan.

Asiakirjojen säilytys

Kaikki rakentamiseen liittyvät asiakirjat, lupapäätös, -piirustukset, katselmuspöytäkirjat, rakennustyön tarkastusasiakirja jne. säilyvät parhaiten rakennusaikaisia ja tulevia tarpeita varten omassa kansiossaan. Rakennusaikana asiakirjojen tulee olla saatavilla rakennuspaikalla, niitä tarvittaessa. Rakennuksen valmistuttua kiinteistön omistaja tallentaa asiakirjat. Kiinteistön omistajan vaihdoksen yhteydessä asiakirjat tulee luovuttaa uudelle omistajalle.