Siirry sisältöön

Luonto

Luonnonsuojelualueita on ympäri kuntaa, isoimmat niistä Lappträskin ympäristö ja osa Störsvikin ulkoilualueesta. Siuntionjoesta suuri osa on Natura-aluetta. Arvokkaita maisema-alueitakin riittää, sillä valtaosa Siuntion isoista peltoaukeista on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.