Siirry sisältöön

Uuden paloaseman tontin asemakaava


Sjundeå FBK on ollut kuntaan yhteydessä ja pyytänyt, että kunta järjestäisi tontin uutta paloasemaa varten. Uuden paloaseman rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska nykyiset tilat eivät enää ole toimivat nykypäivän palo- ja pelastustoimelle.

Suunniteltu alue sijaitsee Fallintien risteyksen eteläpuolella.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta on 14.3.2017 § 35 päättänyt ilmoittaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitokselle ja Sjundeå FBK:lle, että sillä on valmiudet aloittaa uuden paloaseman tontin asemakaavoitus Fallintien risteyksen alueelle tai muulle yhteisesti sovittavalle alueelle.
  • Tekninen lautakunta hyväksyi 25.4.2017 § 58 vuoden 2017 kaavoituskatsauksen, missä mukana uuden paloaseman tontin asemakaavoitus
  • Tekninen lautakunta on 15.6.2017 § 81 päättänyt yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Pyydetään Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja FBK:lta yhteinen ehdotus paloaseman tontin sijoittamiselle.
  • Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 101 käsitellyt esitettyä sijaintipaikkaa
  • Tekninen lautakunta päätti 2.11.2017 § 136 hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti; kuuluttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta; asettaa liitten mukaisen asemakaavaluonoksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot mainituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta päätti 20.3.2018 § 37 hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin liitteen mukaisesti ja lähettää ne lausunnon antajille ja muistutuksen tekijöille; asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot mainituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta päätti 11.9.2018 § 86 hyväksyä kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muistutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.
  • Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 § 244 kumota päätöksensä 29.10.2018 § 218 sekä ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Paloaseman asemakaavaehdotuksen.
  • Kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 § 95 hyväksyä Paloaseman asemakaavaehdotuksen.
  • Kaava kuulutettu voimaan 15.2.2019.