Siirry sisältöön

Puiden istutus ja kaataminen


Korkea lehtipuu pilvistä taivasta vasten

Puiden istutus rakennetuilla alueilla

Puiden istutus ei ole luvan- tai ilmoitusvaraista, mutta puiden istuttamisessa on hyvä ottaa muutamaa asiaa huomioon:

Puiden kaataminen

Puiden kaatamiseen ei vaikutuksiltaan vähäisissä toimenpiteissä tarvita omalla tontilla lupaa. Vähäisenä voidaan pitää yksittäisten puiden kaatamista silloin, kun puut eivät ole kaavalla suojeltuja tai muutoin maisemallisesti merkittäviä (esim. lehmus, tammi tai vanha mänty), ja naapurit ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa. Mikäli kyseessä on useamman puun kaataminen tai maisemallisesti merkittävä puu, tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Taloyhtiöissä puiden kaatamisesta päättää taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous.

Vaikutuksiltaan vähäisistä puiden kaadoista on myös hyvä sopia naapurin kanssa, ja pyytää esimerkiksi kirjallinen suostumus naapureilta puiden kaatamiselle. Mikäli puiden kaatamisesta syntyy erimielisyyttä, on asiasta hyvä keskustella rakennusvalvonnan kanssa.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana 1.4. – 31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Mikäli kaataminen on pakollista suorittaa kyseisellä aikavälillä, tulee ennen toimiin ryhtymistä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.