Siirry sisältöön

Entisen motocrossradan kehittäminen


Osallisuushanke pilottina kestävää elinympäristöä rakentamassa.

Kuntien kehittäminen ja maankäytön suunnittelu on pitkäjänteistä työtä. Parhaimmillaan kehitykseen ja suunnitteluun voi osallistua kuka tahansa, joka kokee asian omakseen.

Motocrossradan alue

Palonummen asuinalueen länsipuolella sijaitsee kunnan omistama motocrossradan alue. Motocrossradan toiminta on lopetettu jo useampi vuosi sitten. Radan lähistöllä sijaitsee Brännmalmsbäcken-niminen puro. Puroa on kunnostettu sen alajuoksulla ja lisää kunnostuksia on suunnitteilla. Puron on arvioitu soveltuvan jopa hyvin taimenen elinalueeksi.

Puron puusto on metsälain mukaan suojeltava tärkeä elinympäristö ja puusto tulisikin säilyttää koko notkon alueelta puron suojavyöhykkeenä. Paikoin motocrossradan alueelle on kuitenkin suunniteltu myös avohakkuuta osana metsänhoitosuunnitelmaa.

Siuntiossa olemme WWF:n kanssa alustavasti sopineet yhteistyöhankkeesta, jossa selvitettäisiin metsätoimenpiteiden vesistövaikutuksista. Tekninen lautakunta on päättänyt (23.11.2021 §155), että

Siuntio pidättäytyy metsätaloustoimista nykyisen metsänhoitosuunnitelman kuvioilla 50 ja 51 (motocrossradan pohjoisosassa), kunnes alueen suunnitelma on uusittu tai korkeintaan 1.11.2024 asti.

Kaavoitusohjelmassa 2022–2026 on mainittu Palonummi 3 ja 4 alueet asuinrakentamisen alueina. Motocrossrata ja Brännmalmsbäcken sijaitsevat Palonummi 4 alueella. Myös asumisen ja kaavoituksen tavoitteiden kannalta on tärkeää selvittää, miten alueita on mahdollista kehittää ja esimerkiksi, millaisia luontoarvoja ei saa rakentamisella vaarantaa.

Entisen motocrossradan aluetta kehitetään vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa pilottihankkeena osallistamisen kehittämishankkeessa, johon Siuntio osallistuu.

Siuntio mukana Kestävä kaupunki –ohjelmassa

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii oman panostuksensa. Siksi Siuntion kunta on mukana hankkeessa nimeltä “Kaupunkisuunnittelu ja kulttuuritoimi (yhdessä) älykkään ja sosiaalisesti kestävän asukasosallistamisen mallia rakentamassa”. Entisen motocrossradan alueen kehittäminen on mukana pilottina tässä hankkeessa.

Hankkeessa on mukana kolme kuntaa (Nurmes, Siuntio ja Espoo) sekä osallisuuden kehittämisen asiantuntijakumppaneita. Yhteishankkeen tavoitteena on luoda resurssiviisas malli sosiaalisesti kestävästä ja älykkäästä kaupunkisuunnittelusta. Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on hyödyntää kirjastoja kohtaamisen ja tiedon välittämisen paikkoina.

Siuntioon olemme saaneet uuden Sivistyskampus Siuntion sydämen, jossa sijaitsee myös kirjaston tilat. Siuntion sydämessä on kohtaamis- ja kokouspaikkoja, sekä kirjaston henkilökuntaa opastamassa tiedon etsinnässä ja vaikkapa verkkokyselyyn vastaamiseen. Siuntion sydän on jatkossa luonteva paikka kaupunkisuunnittelun tapahtumien järjestämiseen.

Tulemme järjestämään loppuvuodesta 2022 osallisuustilaisuuden, jossa kerromme niin hankkeesta kuin motocrossradan ympäristöstä – suomeksi ja ruotsiksi. Oleellinen osa osallistumista on kysely, joka julkaistaan mahdollisesti jo ennen tilaisuutta.

Voit tutustua Kestävä kaupunki-ohjelmaan täällä: