Siirry sisältöön

Psykologi- ja kuraattoripalvelut


Kolme punaista tuolia pyöreän pöydän äärellä vastaanotolla.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat koulujen kasvatus- ja opetustyötä. Työn keskeisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien kanssa oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista kouluyhteisössä

Tuki voi olla yksilö – tai ryhmäkohtaista tai koko kouluyhteisöön kohdistuvaa. Yksilötason työskentelyä ovat esim. koulupsykologin tekemät psykologiset tutkimukset tai koulukuraattorin tuki-keskustelut oppilaan kanssa.  Tukikeskustelun aiheina voivat olla esim. kaveri- tai perhesuhteet tai elämänhallinta. Ryhmien kanssa voidaan selvitellä esim. kiusaamista tai pyrkiä kohentamaan luokan yhteishenkeä.

Oppilaan tarvitsemaa tukea rakennetaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa ja muiden työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa pyydetään mukaan myös muita auttavia henkilöitä, esim. lapselle tärkeitä läheisiä.

Koulupsykologi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulupsykologityön tavoitteena on auttaa oppilaita oppimis- ja motivaatio-ongelmissa sekä tunne-elämän vaikeuksissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Koulupsykologit tekevät tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia koulunkäynnin tukitoimien suunnittelemisen avuksi. Koulupsykologit antavat konsultaatiota ja neuvontaa koulun henkilökunnan lisäksi oppilaan huoltajille sekä osallistuvat tarvittaessa yhteistyöhön muiden tahojen kanssa (esim. erikoissairaanhoito, varhaiskasvatus, puhe- ja toimintaterapeutit).

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaan oppiminen tai käyttäytyminen huolestuttaa tai oppilas ja/tai vanhemmat kaipaavat tukea antavaa keskustelua ja tilanteensa yhdessä miettimistä. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ja tehdyt tutkimukset ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologi (Aleksis kiven koulu)
Susanna Jääskeläinen
040 137 4298
etunimi.sukunimi(at)luvn.fi

Koulupsykologi (Sjundeå svenska skola)
Cecilia Laine
040 530 6591
etunimi.sukunimi(at)luvn.fi

Koulukuraattori

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattori (Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola ja esikoulut)
Tanja Karlsson
044 389 3079
etunimi.sukunimi(at)luvn.fi