Siirry sisältöön

Purkamislupa tai -ilmoitus


Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Toimi näin

Purkamisluvan hakeminen tai purkamisilmoituksen tekeminen tapahtuu sähköisesti Lupapiste.fi -​palvelun kautta. Voit myös tehdä hakemuksen tai ilmoituksen paperisena alla olevasta lomakkeesta.

Rakennus- tai purkutoiminnassa syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä
esitettävä viranomaiselle. Löydät selvityslomakkeen alla olevasta tiedostosta ja oppaan rakennuksen purkajalle.

Yhteys

Rakennusvalvonta on tavoitettavissa ma–to 9–15.

Tekninen toimisto

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti