Siirry sisältöön

Poissaolojen ehkäisy


Tyhjä pulpetti luokkahuoneessa.

Puutumme aktiivisesti poissaoloihin. Uusi poissaolojen seuraamisen malli ohjaa koulua ja kotia toimimaan varhain. Esimerkiksi tuntimäärä, jonka jälkeen koulu on yhteydessä kotiin, on huomattavasti pienempi kuin ennen. Poissaoloja tarkastellaan aina viimeisten 12 viikon ajalta ja kaikkien oppilaiden poissaolotunnit tarkastetaan opettajan toimesta neljästi lukuvuodessa. Poissaolotunteihin lasketaan kaikki poissaolot, mukaan lukien ennalta anotut sekä sairauspoissaolot.

Oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet pandemian jälkeen. Myös tutkimustieto poissaolojen vaikutuksista on lisääntynyt. On osoitettu, että jo 10 prosenttia, eli noin puoltatoista viikkoa vastaavan tuntimäärän poissaolo 12 viikon aikana muodostaa riskin lapsen tai nuoren kouluun kiinnittymiselle. Kouluun kiinnittyminen sisältää kaikki oppilaan kouluun liittyvät tunnekokemukset, oppimisen haasteet, sosiaaliset suhteet ja oppilaan mahdollisuudet vaikuttaa omaa arkeensa. Kouluun kiinnittyminen, olipa se sitten kaveripiirin tai oppimisen kautta tapahtuvaa, on perusta kaikelle hyvinvoinnille ja kyvylle oppia. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on avainasemassa tässä asiassa.

Puuttuminen ei tarkoita moittimista. Ensimmäinen puuttuminen on sen tarkistamista, että kaikki on hyvin. Ei ole kiellettyä lähteä perheen kanssa lomamatkalle, mutta sieltä palattua on aina syytä tarkistaa, että kouluun kiinnittyminen tapahtuu ilman ongelmia. Siksi koulusta ollaan tuon 10 prosentin ylityttyä yhteydessä kotiin, vaikka poissaolon syy olisikin tiedossa.

Varhainen puuttuminen poissaoloihin on välittämistä. Poissaoloista tulee puhua matalalla kynnyksellä. Tarkoituksena on aina selvittää, miten lapsi tai nuori voi ja tarvitseeko hän mahdollisesti tukea. Orastaviin ongelmiin on helpompi puuttua aikaisessa vaiheessa. Kun poissaoloja on satoja tunteja, tilanteen korjaaminen on äärettömän haastavaa.

Koulupoissaoloihin puuttumiseen liittyvää lainsäädäntöä uudistettiin elokuun alussa 2023. Muutoksen jälkeen kouluissa on suunnitelmallisesti ennalta ehkäistävä oppilaan poissaoloja, seurattava poissaolojen kertymistä ja puututtava niihin. Siuntion kunta on mukana Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisessä KouluKunnossa-hankkeessa, jonka keskiössä on koulupoissaolojen ennaltaehkäiseminen sekä koulupoissaoloihin puuttuminen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia oppia siten, että yhä useampi oppilas motivoituu ja sitoutuu koulunkäyntiin entistä paremmin. Hankkeessa hyödynnetään alueella olemassa olevia toimivia työskentelytapoja ja yhtenäistetään käytänteitä ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja vahvoissa tukipalveluissa. Oppilaiden kouluun kiinnittymistä vahvistetaan tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja sekä toimintamalleja koulujen arjessa hyödynnettäväksi. Koulukunnossa-poissaolomalli on koulun henkilökunnalle suunnattu materiaali. Poissaolomalli tarjoaa tietoa ja toimintaohjeita eriasteisiin poissaolotilanteisiin.