Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto


Opiskeluhuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille.

Opiskeluhuoltotyötä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoivat lapset ja nuoret Siuntiossa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Opiskeluhuoltotoiminta on Siuntion kunnan kouluissa järjestetty uuden oppilashuoltolain periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa.

Yksilöllinen opiskeluhuolto

Yksilöllinen opiskeluhuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan. Yksilöllinen opiskeluhuolto sisällyttää myös psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oppimisen pedagoginen tuki

Kun oppilaan oppimiseen, tuen järjestämiseen tai kurinpidollisiin asioihin halutaan saada konsultaatiota moniammatillisesti, kokoontuu oppimisen pedagogiseen tukeen keskittyvä opiskeluhuoltoryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja tai osa em. henkilöistä riippuen käsiteltävästä asiasta. Kaikki koulun luokat käydään pedagogisen tuen osalta läpi systemaattisesti vähintään kerran vuodessa. Lapsen huoltaja/t voivat osallistua kokouksiin aina kun oman lapsen asiaa käsitellään.

Aleksis Kiven koulun ja esiopetuksen opiskeluhuoltoryhmästä vastaa rehtori Pauliina Smolander

Svenska skolanin ja förskolanin opiskeluhuoltoryhmästä vastaa rehtori Katarina Lodenius

Oppilashuollon odotusaula
Oppilashuollon odotusaula
Pehmoleluja oppilashuoltohuoneen sohvalla.
Kuvassa oppilashoitohuoneen lepotila