Siirry sisältöön

Tietoa palveluntuottajille


Yksityisen varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan ilmoitusmenettely muutettiin lailla (326/2022) lupamenettelyksi.
Yksityistä varhaiskasvatusta koskevat varhaiskasvatuslain (540/2018) päivitetyt luku 9 ja pykälät 51, 58, 59 ja 63 koskevat luvanvaraisuutta.

Lain voimaantuloaika on 1.1.2023. Varhaiskasvatuslaki (540/2018) velvoittaa yksityistä palveluntuottajaa hakemaan lupaa toiminnan harjoittamiseen aluehallintovirastolta (AVI) ennen toiminnan aloittamista. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 44 a – c §:n mukaisesti jo toiminnassa olevan päiväkodin tulee hakea lupaa toiminnalle aluehallintovirastolta siirtymäsäännön mukaisesti 31.12.2026 mennessä.

Lain tavoitteet

  • yksityisen päiväkotitoiminnan laadun turvaaminen
  • varhaiskasvatuslain toteutumisen varmistaminen yksityisessä päiväkotitoiminnassa
  • vahvistaa yksityisen varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa
  • tarkentaa eri viranomaisten roolia lupaprosessissa
  • säännellä voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkkarajaisemmin luvansaamisen ja mahdollisen menettämisen edellytyksistä
  • yhdenmukaistaa viranomaismenettelyä luvan saamiseksi
  • yksityinen päiväkotitoiminta olisi muun koulutusjärjestelmän tavoin luvanvaraista huomioiden kuitenkin päiväkotitoiminnan erityispiirteet

Palvelusetelin sääntökirja

Palvelusetelin käyttöön sisältyy sääntökirja, joka on menettelytapaohje palveluseteliä koskien.
Palvelusetelin sääntökirjassa kunta asettaa toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille.

Palvelusetelijärjestelmän toimintaperiaatteet määritellään palvelusetelin sääntökirjassa, joka koostuu yleisestä osasta sekä erityisestä osasta.

Sääntökirjan avulla Siuntion kunta määrittelee, että palvelun laatu on palvelusetelipäiväkodissa vähintään samalla tasolla kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa ja kustannus perheelle on saman suuruinen kunnallisessa päiväkodissa ja palvelusetelipäiväkodissa.

Sääntökirjassa kunta mm. asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille, sääntökirjassa sovitaan kunnan ja tuottajan vastuualueista, palveluseteliasiakkuudesta ja palvelusetelituotteista. Siuntion kunta on velvollinen antamaan ohjausta ja neuvontaa yksityisille palveluntuottajille.

Katso myös nämä

Hakulomake palveluntuottajaksi sisältää liitteitä koskevan listan sekä edellytykset setelintuottajaksi hyväksymiseksi. Katso myös sääntökirja.

Hakulomake setelituottajaksi ja liitteet tulee toimittaa postitse kirjekuoressa ja liitteet numeroituna hakulomakkeessa olevassa numerojärjestyksessä. Kuoreen merkintä ” hakemus palvelusetelituottajaksi”.

Tällä lomakkeella maksetaan palveluseteliä koskevan Siuntion kunnan tuki yksityiselle palveluntuottajalle. Lasten läsnäolokirja toimii laksutusperusteena.

Palautusosoite:
Siuntion kunta
Sivistystoimisto
Varhaiskasvatuspäällikkö
Puistopolku 1
02580 Siuntio

Lue lisää aluehallintoviraston ohjeista tästä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).