Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelu ja -valvonta


Siuntion kunnassa ympäristönsuojelusta vastaa ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana ympäristö- ja rakennuslautakunnassa toimii ympäristöpäällikkö.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskevat kaikkea kunnan toimintaa. Ympäristötoimi pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöä koskevia määräyksiä, joita tulee noudattaa. Ympäri vuoden alueellista ympäristöneuvontaa antaa ELY-keskus.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ilmoituksen tekeminen

Mikäli huomaat kunnan alueella ympäristöön liittyvän epäkohdan tai olet huolissasi ympäristöön liittyvästä asiasta, voit tehdä asiasta ilmoituksen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksia otetaan vastaan kirjallisesti, lähtökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen ymparistö@siuntio.fi.

Haittailmoituksessa tulee olla ilmoituksen tekijän yhteystiedot ja lähtökohtaisesti haittailmoitus on julkinen asiakirja, mikäli ilmoittajan salaamiselle ei ole erityisen painavaa syytä. Puutteellisia ilmoituksia ei lähtökohtaisesti käsitellä.

Liitä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

 • Mitä asia koskee
 • Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
 • Valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
 • Tieto siitä, mikä pyynnön ilmoittajan yhteys asiaan on (onko hän naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta)
 • Karttakuvaus, josta käy ilmi valvontakohteen sijainti ja rajaus

Lupapiste

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu(siirryt toiseen palveluun). Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta.

Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee päätökset viranhaltijan valmistelujen pohjalta seuraavista asioista

 • pinta- ja pohjavesien suojelu
 • ilmansuojelu
 • luonnonsuojelu
 • meluntorjunta
 • ympäristö-, maisemansuojelu ja maa-ainesluvat
 • kemikaalien käsittely
 • maisemansuojelu
 • maasto- ja vesiliikenne
 • leirintäalueet (Siuntiossa ei tällä hetkellä ole leirintäalueita)
 • maatalouden ympäristönsuojelu
 • jätehuollon valvonta, roskaaminen
 • vesihuollon valvonta ja vapautushakemukset
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • kestävä kehitys

Yhteystiedot

Yhteydenotot ensisijaisesti s-postilla

ymparisto@siuntio.fi

tai lupa-asioissa Lupapiste.fi(siirryt toiseen palveluun)

Jätevesineuvonta

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
045 7750 7725
hajavesineuvonta@luvy.fi

Yleinen ympäristöneuvonta

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Y-asiakaspalvelu
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi