Siirry sisältöön

Hulevedet


Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kertyy rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille sekä muille pinnoille. Kertyminen johtuu taajamien pintojen vettä läpäisemättömästä materiaalista, kuten asfaltista. Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesän sateilla sekä syksyn sateisina kausina. Mikäli hulevesi ei pääse imeytymään, voi aiheutua tulvia kaduille, pihoille sekä viemäriverkostoon.  Hulevesiä tulisi viivyttää, hyödyntää jo syntypaikalla tai imeyttää maaperään, jotta niiden sisältämät haitalliset aineet suodattuisivat. Hyvällä hulevesisuunnittelulla pystytään sekä ehkäisemään tulvahaittoja että haitallisten aineiden kerääntymistä vesistöihin.

Syöksytorveesta roiskuu vettä sadevesiviemäriin.