Siirry sisältöön

Koulumatkaetuus


Kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen seuraavin perustein

Myös esiopetuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja kunnan järjestämään kuljetukseen. Kuljetusta ei järjestetä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Kunta ei myöskään järjestä kuljetusta oppilaille, jotka käyvät koulua muualla kuin lähikoulussaan.

Toimi näin

Koulumatkaetuutta haetaan ilmoitettavaan määräaikaan mennessä sähköisesti Wilman(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.

Koulumatkaetuushaku koskee seuraavia oppilaita:

  • Tulevat 1. luokan oppilaat
  • Tulevat 7. luokan oppilaat
  • Ne oppilaat, joilla koulumatka muuttuu siten, että oikeus koulumatkaetuuteen syntyy
  • Koulumatkaetuuden päättyessä esim. vaarallinen koulumatka tai asiantuntijan lausunnon perusteella myönnetty kuljetusetuus

Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavat oppilaat voivat hakea koulukuljetusta myös lukuvuoden aikana. Tutustu ennen hakemuksen täyttöä Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteisiin.

Lisätietoja

Yhteystiedot