Siirry sisältöön

Störsvikin tulotien asemakaava


Ylämäki ja mutka vasemmalle Timalantiellä.
Suunnitelmien mukaan Timalantie saisi eteläisemmän linkauksen tästä mutkasta.

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Alue sijaitsee noin 7 km kuntakeskuksesta etelään päin, Störsvikin alueella. Se on valtaosaltaan rakentamatonta metsäistä ja osin kumpuilevaa kalliomaastoa. Kaavoitettava alue käsittää kantatie 51 ja Siuntiontien risteyksestä lähtevän Timalantien ympäristön. Suunnittelualueen eteläpuolta rajaa Golfkartano ja Golf-keskus.

Kaavan tavoitteet

Kunta on ryhtynyt asemakaavoitukseen maanomistajien aloitteesta. Kaavoituksella halutaan muodostaa laadukasta merellistä asuinympäristöä. Kaavoitettavalle alueelle on tulossa väljästi rakennettu kyläalue.

Käsittelyvaiheet

 • Kaavan vireille tulosta kuulutettu kaavoituskatsauksessa
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä 1.7.-31.8.2009
 • Luonnos pidetty nähtävillä 1.7.-31.8.2009, ulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa 23.6.2009
 • Ehdotus pidetty nähtävillä 23.3.-23.4.2010
 • Tekninen lautakunta on 14.3.2017 § 37 päättänyt päivittää Störsvikin tulotien asemakaavaehdotuksen kaava-asiakirjat ja kehittämiskorvauslaskelmat ja panna kaavaehdotuksen uudelleen julkiseen käsittelyyn
 • Kunnanhallitus on 27.3.2017 § 74 päättänyt anoa kunnanvaltuustolta tekniselle lautakunnalle investointimäärärahaa kaava-asiakirjojen ja kehittämiskorvausten päivittämiseen Störsvikin tulotien kaavaehdotuksen ennakolta suurempien kulujen vuoksi
 • Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.4.2017 § 38 kunnanhallituksen ehdotuksen
 • Störsvikin tulotien alueen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 1.6.-3.7.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja asetuksen 27 § mukaisesti teknisessä toimistossa (Siuntiontie 504) aukioloaikana (klo 9.00-13.00) ja kunnan nettisivuilla osoitteessa www.siuntio.fi .
 • Nähtävillä olosta on kuulutettu Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä pyydetty mainituilta tahoilta lausunnot. Mielipiteet on pyydetty nähtävilläolo aikana tekniselle lautakunnalle os. Siuntiontie 504, 02580 Siuntio tai sähköpostiosoitteella tekninen@siuntio.fi  Lisätietoja kaavasta antoi kaavan laatija Maarit Suomenkorpi.
 • Perusturvalautakunta lausui kaavaehdotuksesta 14.6.2017 § 27
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta lausui kaavaehdotuksesta 15.8.2017 § 55
 • Sivistyslautakunta lausui kaavaehdotuksesta 23.8.2017 § 56
 • Tekninen lautakunta päätti 2.11.2017 § 139 hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin liitteen mukaisesti, asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta mainituilta tahoilta lausunnot.
 • Tekninen lautakunta päätti 16.10.2018 § 106 ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle viitaten kunnanhallituksen päätökseen 4.6.2018 § 132; kehittämiskorvauksesta saatuihin muistutuksiin; kunnan lähivuosien suureen investointitarpeeseen ja Sunnanvikin eritasoliittymän suunnitteluaikatauluun, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksytään vaihtoehdon 2 mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelien alueet. Muu osa asemakaavasta otetaan käsiteltäväksi, kun Sunnanvikin eritasoliittymän rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.
 • Kunnanhallitus päätti 29.10.2018 § 2017 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksy-
  tään vaihtoehdon 2 (liite 2b) mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelin.  
 • Kunnanvaltuusto päätti 12.11.2018 § 88, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksytään vaihtoehdon 2 (liite 2b) mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelin.  
 • Kaava kuulutettu voimaan 15.2.2019.

Aineistot