Siirry sisältöön

Pikkala-Marsudden osayleiskaava


Kaavan sijainti

Osayleiskaava-alue käsittää Pikkalan Marsuddenin alueen rajautuen pohjoisesta kt 51:en, lännessä Pikkalanjokeen sekä etelässä ja idässä Pikkalanlahteen ja Kirkkonummen
kuntarajaan. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla muutetaan alueella voimassa olevaa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaa.

Alue rajoittuu Siuntion keskustan ja Störsvikin osayleiskaava-alueisiin. Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria.

Käsittelyvaiheet

 • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 65 päätti hyväksyä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
 • Tekninen lautakunta 18.6.2019 § 79 päätti asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
 • Yleisötilaisuus järjestettiin Pikkala-Marsudden osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 26.6.2019 klo 17.30 Fanjunkarsissa.
 • Tekninen lautakunta 26.11.2019 § 127 päätti asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
 • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 41 päätti hyväksyä kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muistutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; osayleiskaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kunnanhallitus 30.3.2020 § 64 päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Kunnanvaltuusto 20.4.2020 § 26 päätti palauttaa asian kunnanhallituksen käsittelyyn. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Kunnanvaltuusto esittää tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle, että ne Pikkalan-Marsuddenin osayleiskaavan valmistelun yhteydessä selvittävät 1. Kaavan toteuttamisen vaikutukset kunnan talouteen seuraavien 3-5 vuoden aikana ja 2. Kaavan vaikutuksen kunnan itselleen asettamiin tavoitteisiin vähentää hiilidioksidipäästöjään (Hinku-tavoitteet).
 • Kunnanhallitus 27.4.2020 § 99 päätti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleenvalmisteluun niin, että tekninen lautakunta pyytää Kuntaliitolta lausunnon kaavaehdotuksen lainmukaisuudesta.
 • Tekninen lautakunta 12.5.2020 § 68 päätti hyväksyä Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kunnanhallitus 18.5.2020 § 115 päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Kunnanvaltuusto 25.5.2020 § 36 päätti hyväksyä Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Päätös on saanut lainvoiman 31.1.2023 ja osayleiskaava on astunut voimaan.

Aineistot:

Marsuddenintien ja Kabanovinkujan risteys sijaitsee osayleiskaavan alueella.