Siirry sisältöön

Kaavoituksen tai kaavamuutoksen haku


Tontin omistaja tai haltija voi hakea alueensa kaavoitusta tai kaavamuutosta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija omistaa tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee, esimerkiksi lainhuutotodistus, oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös. Lisäksi hakemukseen on syytä liittää havainnollistava karttapiirustus.

Kirjallinen hakemus allekirjoitettuna toimitetaan tekniseen toimistoon osoitteeseen Siuntiontie 504, 02580 Siuntio.

Maanomistajan tai maanomistajan edustajan aloitteesta käynnistettävissä vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoitushankkeissa, jotka eivät edellytä maankäyttösopimuksen tekemistä, maanomistajaa veloitetaan kaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista liitteenä olevan mukaisesti.