Siirry sisältöön

Rakennusten poltto


Rakennusten hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Pelastustoimen harjoittelutarkoituksissa tämä saattaa kuitenkin olla mahdollista.

Isot liekit leimuavat omakotitalon kaikista ikkunoista.

Purkamislupa (MRL 127 §)

Ennen rakennuksen polttamista on kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) mukainen purkamislupa (127 §). Tämä tarkoittaa ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista tapauksesta riippuen. Purkamisluvan myöntää kunnan rakennusvalvonta, joka antaa asiasta lisätietoa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen luvat

Rakennuksen polttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 120 §:n mukaista ilmoitusta poikkeuksellisesta tilanteesta. Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia kuultava, jos siihen on erityistä syytä (YSL 121 §).

Viranomainen antaa ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätöksen. Päätökseen sisällytetään tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

MRL:n mukainen purkamislupa ja YSL:n mukainen ilmoitus voidaan panna yhtä aikaa vireille.  

Lupaharkinta

Rakennuksen hävittämiseen polttamalla tulee olla erityinen hyväksyttävä peruste ja syy. Tällainen erityinen syy voi olla pelastustoimen tarve saada rakennuksen polttaminen harjoituskohteeksi. Rakennuksen omistajan taloudellinen intressi ei sen sijaan ole hyväksyttävä peruste polttamiselle.

Ympäristöviranomainen arvioi, onko kohde sellainen, ettei polttamisesta ole haittaa ympäristölle. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi pelastuslaitokselta saatu puoltava lausunto.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Siuntion ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.1.2018, 6 §) mukaan poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen käsittelymaksu on 1110 €.

Toimi näin

Hae lupaa sähköisesti Lupapiste.fi -​palvelun kautta. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta.

Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu

Tekninen toimisto

Teknisessä toimistossa on rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, palvelukeskus, vesilaitoksen hallinto sekä kuntakehitysosasto. Kuntakehitysosastolla voit tavata myös yritysneuvoja. Voit tavata henkilökuntaa sopimuksesta.

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti