Siirry sisältöön

Koulujen kerhotoiminta


Koulujen kerhotoiminta on koulupäivinä järjestettävää oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, joka on oppilaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhotoiminnan tehtävänä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen. Koulujen kerhotoiminnassa oppilailla on mahdollisuus  

  • tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
  • saada onnistumisen, osaamisen ja ilon kokemuksia
  • soveltaa koulussa opittua 
  •  osallistua luovaan toimintaan
  • toimia monimuotoisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Siuntio saa kerhotoiminnan järjestämiseen avustusta Opetushallitukselta. Kerhotoiminnan kohderyhmänä ovat ennen kaikkea vuosiluokkien 3–9 oppilaat, sillä vuosiluokkien 1–2 oppilaat voivat osallistua kunnan iltapäivätoimintaan. Kunnan iltapäivätoiminnassa oleva oppilas voi kuitenkin myös osallistua koulujen kerhoihin ja tällöin huoltaja ilmoittaa oppilaan kerhoajat iltapäivätoiminnan henkilökunnalle.  

Osassa kerhoista on rajoitettu osallistujamäärä kerhotoiminnan luonteen ja/tai käytettävissä olevien resurssien vuoksi. Kerhosta tiedotettaessa ilmoitetaan samalla myös kyseisen kerhon enimmäisosallistujamäärä.  

Kerhojen ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulun työntekijät. Kerhoja voivat myöskin ohjata kunnan muiden yksiköiden työntekijät tai muut kerhon ohjaamisen ammattitaidon omaavat henkilöt. Kerho-ohjaajia voi tulla koulun kerhotoimintaan esimerkiksi urheiluseuroista tai kulttuurijärjestöistä.  

Kerhon toiminta-aika voi olla koko lukuvuosi tai lukuvuotta lyhyempi ajanjakso. Voidaan myös järjestää yhden tai muutaman kerran kokoontuvia teemakerhoja. Lukuvuoden aikana voidaan aloittaa myös muita kerhoja. Niistä tiedotetaan erikseen.  

Kouluilla järjestetään aamukerhoja, jotka tarjoavat ohjattua toimintaa ennen oppituntien alkamista. Aamukerhoon osallistumista varten ei järjestetä koulukuljetusta. Aamukerhosta tiedotetaan erikseen Wilmassa.  

Koulut tiedottavat kerhoista huoltajille ja oppilaille. Koulun tiedotteesta ilmenee kerhon sisältö, tavoite, ohjaaja, ilmoittautumisohjeet, kokoontumisaika ja –paikka sekä muut kerhoon liittyvät tiedot. 

Koulumatkaetuus kerhotoiminnassa

Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta kerhoon, kerhosta kotiin tai kerhosta esiopetukseen. Koulujen kerhotoiminta pyritään järjestämään siten, että myös kuljetusoppilailla olisi mahdollisuus osallistua kerhoihin kuljetusaikataulut huomioiden. Oppilas saa kuitenkin olemassa olevia HSL-linjoja hyödyntäen, käyttää myöhäisempiä vuoroja siten, että voi osallistua kunnan järjestämään kerhotoimintaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen tai kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavia kerhoja:

Kerho Kerhonohjaaja Päivä ja kellonaika Osallistujat Kerhotoiminnan sisältö Tila 
Askartelukerho Maria Telenius ma klo 14–15 3–4 luokkalaiset Askartelua eri materiaaleja hyödyntäen D209 
Luontokerho Maria Telenius & Irmeli Rask ke klo 13–15 1–2 luokkalaiset Luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen ja oppimisen ilo D209 
Askartelukerho Maria Telenius & Marjo Sippola-Immonen to klo 14–15 1–2 luokkalaiset Askartelua eri materiaaleja hyödyntäen D209 
KuntosalikerhoFrank Dürrti ja pe klo 13.00-13.457-9 luokkalaisetLiikuntaharrastuksen ylläpitäminen ja koordinaation kehittäminenLiikuntahallin
kuntosali
Piano- ja laattasoitinkerhoAnne-Maria Vesalainenma klo 13.15–14.151-3 luokkalaisetOpetellaan soittamaan kuvionuoteista melodioita ja yksinkertaisia säestyksiä. B141
IlmaisukerhoAnne-Maria Vesalainenti klo 14.15-15.152-4 luokkalaisetKäytämme erilaisia luovan vuorovaikutuksen tapoja itseilmaisussa: liikettä, ääntä, näyttelemistä, musisointia.B141/auditorio
Sivistyskampus Siuntion sydämen piha

Lisätietoja

Yhteystiedot

Hallinnolliset asiat

sivistystoimisto(at)siuntio.fi