Siirry sisältöön

Yrittäjän ja maatalousyrittäjän terveyshuolto


Ojennettu käsivarsi, josta mitataan verenpainetta ja johon toisen henkilön käsi painaa stetoskooppia.

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat vapaaehtoisesti järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen korvauksia Kansaneläkelaitokselta. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, kun yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutus (yrittäjäeläkevakuutus tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus). Työterveyspalveluita voivat tuottaa sekä yksityiset palveluntuottajat että terveyskeskukset.

Työterveyshuoltoon voi liittyä 18 – 67-vuotias YEL- tai MYEL-vakuutettu henkilö allekirjoittamalla työterveyssopimuksen valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Samalla maatalousyrittäjä suostuu työolosuhteiden selvittämiseksi tehtäviin tilakäynteihin. Palveluntuottaja ilmoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittymisestä.

Siuntion kunta on tehnyt Terveystalon kanssa sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä henkilöstölleen. Kunnan yrittäjillä /maanviljelijöillä on halutessaan mahdollisuus allekirjoittaa lakisääteinen työterveyshuoltosopimus Terveystalon kanssa.

Yksityisen palveluntuottajan toimintatavat

Työterveyshuollon korvausten saaminen edellyttää, että yrittäjä / maatalousyrittäjä on tehnyt kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman palveluntuottajan kanssa. Sopimuksesta ja suunnitelmasta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

Yrittäjä / maatalousyrittäjä maksaa työterveyshuoltoon kuulumisesta vuosimaksun. Yrittäjällä on oikeus saada korvausta järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Kun yrittäjä hankkii palvelut yksityiseltä lääkärikeskukselta tai ammatinharjoittajalta, hän maksaa palvelut itse ja hakee korvausta jälkikäteen Kelalta.

Työterveyshuollon kustannusten korvaamisen perusteena ovat Kelan vahvistamat yrittäjäkohtaiset vuotuiset laskennalliset enimmäismäärät, jotka jakautuvat kahteen korvausluokkaan: ennalta-ehkäisevään työterveyshuoltoon (korvausluokka 1) ja sairaanhoitoon (korvausluokka 2).

Kelan korvaamat osuudet

Kela korvaa yrittäjälle 60 % korvausluokkaan I kuuluvista ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon kustannuksista, joita ovat mm.

– terveystarkastukset tutkimuksineen – työpaikkaselvitykset ja –käynnit – ensiapuvalmiuden ylläpito – työkykyä ylläpitävä toiminta – työterveyshuoltoon liittyvät matkakustannukset.

Kela korvaa 50 % korvausluokkaan 2 kuuluvista kustannuksista. Yleislääkäritasoisen sairaudenhoidon lisäksi työterveyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi siten, että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä. Konsultaatiokäynteihin tulee olla lähete omalta työterveyslääkäriltä.

Sairaanhoidon kustannukset korvataan vain, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta saman palveluntuottajan kanssa.

Korvaushakemus palveluntuottajan lomakkeella

Kela-korvaukset tulee hakea erikseen jokaisen käynnin jälkeen. Yrittäjä / maatalousyrittäjä saa yksityiseltä palveluntuottajalta lomakkeen, jota käytetään korvauksen hakemisessa. Palveluntuottaja merkitsee antamansa palvelut ja niistä aiheutuneet kustannukset lomakkeen etusivulle. Lomakkeen kääntöpuoli on korvaushakemus, jonka yrittäjä / maatalousyrittäjä täyttää itse. Korvaushakemukseen liitetään maksukuitit ja ne voi toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon.

Korvausta haetaan 6 kuukauden sisällä siitä, kun palvelut on maksettu.

Kustannusten korvaamisesta saa lisätietoa Kelan sivuilta yrittäjien työterveyshuoltoa käsitteleviltä sivuilta. Kelan asiointipalvelusta ilmenee, kuinka paljon yrittäjälle on kertynyt kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko korvausta on maksettu. Kelan palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Maatalousyrittäjän MATA-vakuutusmaksun alennus

Työterveyshuollon piiriin kuuluva maatalousyrittäjä saa työajan MATA-vakuutusmaksusta (työtapaturmavakuutus) 20 %:n alennuksen, kun hän vastaanottaa tarjotun tilakäynnin vähintään neljän vuoden välein. Maatalousyrittäjän tulee olla liittynyt työterveyshuoltoon lokakuun 1. päivään mennessä saadakseen alennuksen seuraavan vuoden vakuutusmaksuunsa.

Kelan korvauksen jälkeen maksettavaksi jääneet työterveyshuollon kustannukset voidaan vähentää verotuksessa elinkeinotoiminnan kuluna tai maataloustoiminnan menona.