Siirry sisältöön

Teemakaavat yleiskaavoituksessa


Sjundbyn linna puiden takana
Muun muassa Sjundbyn linna on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi kulttuurihistoriallisten alueiden teemakaavassa.

Maankäytön tarkastelua teemakaavoituksella

Vuonna 2017 tekninen lautakunta päätti (25.4.2017 § 57) käynnistää koko Siuntion yleiskaavan uudistamisen toteutettavaksi teemakaavana. Alustavaksi teemoiksi valittiin seitsemän teemaa: (1) Liikenne, (2) Arvokkaat kallioalueet, (3) Hajarakentaminen, (4) Viherverkko, (5) Kuntarakenne (taajamat), (6) Kulttuurihistorialliset alueet ja (7) Luonnon ja ympäristön suojelu.

Vuonna 2019 yleiskaavatyö käynnistyi neljässä teemassa (A) Liikenne, (B) Kalliot, (C) Kulttuurihistoria ja (D) Luonnon- ja ympäristönsuojelu, kun tekninen lautakunta hyväksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (tekn ltk 14.5.2019 § 66).

Teemojen luonnosaineisto oli nähtävillä koronapandemian vuoksi pidennetyn ajan, 3.3.-30.7.2020. Tänä aikana järjestettiin yksi yleisötilaisuus ja toinen vielä nähtävilläolon jälkeen.

Saadun palautteen perustella edelleen työstetty neljän teemakaavan ehdotusaineisto esiteltiin tekniselle lautakunnalle 17.8.2021 ja lautakunta päätti aineistosta kokouksessaan 28.9.2021. Tutustuttuaan Siuntion yleiskaavatilanteeseen sekä kaava-aineistosta saatuun palautteeseen lautakunta totesi teemakaavoituksen haasteet ja päätti yksimielisesti, ettei yleiskaavan uudistusta edistetä teemakaavoin. Lautakunta näkee yleiskaavatyössä jatkossa tärkeäksi yhdyskuntarakenteen ja maankäytön eri toimintojen yhteensovittamisen sekä vaikutusten arvioinnin kattavasti. Jo laadittu teemakaava-aineisto selvityksineen ja palautteineen hyödynnetään kuitenkin jatkossa kaikessa yleiskaavatyössä.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 66 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Liikennetyöpaja järjestettiin ke 21.8 klo 17.30 Fanjunkarsissa. Tilaisuudessa keskusteltiin liikenteestä liittyen meneillään olevaan teemayleiskaavaan.
  • Luonnosaineisto oli nähtävillä 3.3.-30.7.2020. 
  • Yleisötilaisuus ke 11.3.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla.
  • Yleisötilaisuus ke 16.9.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla.
  • Tekninen lautakunta 28.9.2021 § 116, § 117, § 118, § 119 päätti, ettei yleiskaavan uudistusta jatketa teemakaavoituksella, mutta teemakaava-aineisto kokonaisuudessaan (myös palautteet) hyödynnetään kaikessa tulevassa yleiskaavatyössä.