Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen aloittaminen


Äiti jättää pienen pojan päiväkodin työntekijälle.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen ja perheen elämässä ja vaikuttaa koko perheen arkeen. On tärkeää, että siihen valmistaudutaan ja koti ja varhaiskasvatuksen henkilökunta tekee yhteistyötä lapsen edun ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kaikki tieto lapsesta on henkilökunnalle tärkeää varhaiskasvatuksen alkutaipaleella. Ennen varhaiskasvatuksen alkamista on tärkeää, että varhaiskasvatuksen toimintayksikkö saa perustiedot lapsesta jo heti tutustumisjakson aikana, jotta lapsen yksilöllisyys ja turvallinen hoidon aloitus voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Ensitieto-lomakkeen avulla huoltajat voivat pohtia varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyviä asioita ja kuvailla lastansa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja lomakkeet

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta (4 kk) ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarvitset paikan varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen takia, jätä hakemus viimeistään kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen kuin lapsesi tarvitsee paikan.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena viimeistään kuukausi ennen hoidon tarvetta. Akuuteissa päätöksissä käsittelyaika on lyhyempi.

Voit hakea lomakkeella kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, mutta vain jos eAsiointi ei ole mahdollista. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti.

Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot.

Kirjallinen varhaiskasvatushakemus palautetaan osoitteella Siuntion kunta, Sivistystoimisto/Varhaiskasvatus, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai salattuna sähköpostin kautta varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatushakemusten saapumista kuntaan seurataan jatkuvasti. Hakemukset käsitellään 2 kertaa kuussa varhaiskasvatuksen ohjausryhmässä yhdessä palvelualuevastaavien kanssa.

Varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisessä huomioidaan perheen tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan sekä samalla katsotaan vapaiden paikkojen kokonaisuutta kunnassa.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai muutoksen teko

Varhaiskasvatuspäätöksen liitteenä seuraa lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuksen vastaanottamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Päätöksessä olevaa hoidon aloituspäivämäärää voi tarvittaessa siirtää ko. lomakkeella enintään yhdellä kuukaudella (1 kk) eteenpäin. Nämä tiedot ja mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa edellä mainitulla lomakkeella ja palauttaa se kahden viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Muuten päätös raukeaa.

Jos päivähoitopaikkaa ei ole peruutettu ennen hoidon aloitusta, peritään puolen kuukauden hoitomaksu.

Alla olevalla lomakkeella vahvistetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan. Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle varhaiskasvatuspaikkapäätöksen (sijoituspäätös) liitteenä.

Alla olevilla lomakkeilla ilmoitetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen muutokset tai irtisanotaan paikka.

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Tämä lomake palautetaan täytettynä varhaiskasvatusyksikköön samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus.

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.

Muut lomakkeet

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta.

Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu

Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilökunnan yhteistyö alkaa tapaamisella, jota kutsumme aloituskeskusteluksi. Varhaiskasvatuksen henkilökunta suosittelee, että aloituskeskusteluun huoltajat tulevat ilman lapsia. Näin varmistetaan molemmin puolinen tutustuminen ja huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan, jotka auttavat puolestaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutustumaan lapseen. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsen tarpeista, perheen tavoista ja lapsen kiinnostuksen kohteista. Lisäksi vanhemmat sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisen aikataulusta ryhmän kasvattajien kanssa. Päiväkotiryhmän kasvattajat kertovat myös päiväkodin arjesta; käytänteistä ja toiminnastaan.
Aloituskeskustelun yhteydessä sovitaan lapsen tutustumisjaksosta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tai viimeistään alkupäivinä tehdään huoltajien ja lapsen oman ryhmän/henkilökunnan kanssa varhaiskasvatuksen palvelusopimus. Se voidaan tehdä lapsen kotona tai siinä hoitopaikassa, jossa lapsi aloittaa. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja palvelusopimus on tietoista sitoutumista toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.

Tutustumisjakso

Tutustumisjakson pituus sovitaan joustavasti perheen ja lapsen yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Tutustumiskertojen määrä sovitaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen aloittamisessa on tärkeää huomioida, että lapsi voi jäädä ilman huoltajia varhaiskasvatukseen aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun sijoituspäätös voimassa. Myös vakuutukset ovat voimassa sijoituspäätöksestä alkaen.

Huoltajien on tarpeen huomioida varhaiskasvatuksen hakuvaiheessa ja hakulomakkeeseen kirjaamisessa, että varhaiskasvatuksen aloituspäivä on se päivä, kun lapsi voi olla ensimmäisen päivän ilman huoltajien.

Yhteystiedot