Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen


Äiti jättää pienen pojan päiväkodin työntekijälle.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen ja perheen elämässä ja vaikuttaa koko perheen arkeen. On tärkeää, että siihen valmistaudutaan ja koti ja varhaiskasvatuksen henkilökunta tekee yhteistyötä lapsen edun ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kaikki tieto lapsesta on henkilökunnalle tärkeää varhaiskasvatuksen alkutaipaleella. Ennen varhaiskasvatuksen alkamista on tärkeää, että varhaiskasvatuksen toimintayksikkö saa perustiedot lapsesta jo heti tutustumisjakson aikana, jotta lapsen yksilöllisyys ja turvallinen hoidon aloitus voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Ensitieto-lomakkeen avulla huoltajat voivat pohtia varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyviä asioita ja kuvailla lastansa.

Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu

Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilökunnan yhteistyö alkaa tapaamisella, jota kutsumme aloituskeskusteluksi. Varhaiskasvatuksen henkilökunta suosittelee, että aloituskeskusteluun huoltajat tulevat ilman lapsia. Näin varmistetaan molemmin puolinen tutustuminen ja huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan, jotka auttavat puolestaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutustumaan lapseen. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsen tarpeista, perheen tavoista ja lapsen kiinnostuksen kohteista. Lisäksi vanhemmat sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisen aikataulusta ryhmän kasvattajien kanssa. Päiväkotiryhmän kasvattajat kertovat myös päiväkodin arjesta; käytänteistä ja toiminnastaan.
Aloituskeskustelun yhteydessä sovitaan lapsen tutustumisjaksosta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tai viimeistään alkupäivinä tehdään huoltajien ja lapsen oman ryhmän/henkilökunnan kanssa varhaiskasvatuksen palvelusopimus. Se voidaan tehdä lapsen kotona tai siinä hoitopaikassa, jossa lapsi aloittaa. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja palvelusopimus on tietoista sitoutumista toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.

Tutustumisjakso

Tutustumisjakson pituus sovitaan joustavasti perheen ja lapsen yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Tutustumiskertojen määrä sovitaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen aloittamisessa on tärkeää huomioida, että lapsi voi jäädä ilman huoltajia varhaiskasvatukseen aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun sijoituspäätös voimassa. Myös vakuutukset ovat voimassa sijoituspäätöksestä alkaen.

Huoltajien on tarpeen huomioida varhaiskasvatuksen hakuvaiheessa ja hakulomakkeeseen kirjaamisessa, että varhaiskasvatuksen aloituspäivä on se päivä, kun lapsi voi olla ensimmäisen päivän ilman huoltajien.