Siirry sisältöön

Pikkala-Marsudden asemakaava


Marsuddenintien ja Kabanovinkujan risteys, jossa Marsudden-kyltti.
Marsuddenintien ja Kabanovinkujan risteys sijaitsee osayleiskaavan alueella.

Kaavan sijainti

Kaavoitettava alue käsittää Marsuddenin niemen aluetta Siuntion kunnan kaakkoisosassa lähellä Kirkkonummen kunnan rajaa. Asemakaavalla ratkaistavan alueen laajuus tarkentuu samaan aikaan laadittavan osayleiskaavatyön yhteydessä. Alustavan arvion mukaan kaava-alue rajautuu lännessä Pikkalanjokeen, pohjoisessa Pikkalan kartanon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, sekä etelässä ja idässä Pikkalanlahteen.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavatyön ja samaan aikaan laadittavan osayleiskaavatyön tavoitteena on tutkia pysyvän asumisen sijoittumista alueelle sekä liikenneturvallisuuden parantaminen määrittelemällä uusi liikenteellinen yhteys Störsvikin suuntaan. Merenläheisellä, Störsvikin ja kuntakeskuksen palveluihin kytkeytyvällä asuntoalueella nähdään edellytyksiä kunnan vetovoiman kasvattamiseen asuinkuntana. Tavoitteena on huomioida alueen kulttuurihistorialliset sekä luonnon ja maiseman arvot ja luoda näin edellytykset ympäristön kannalta korkeatasoiseen toteutukseen.

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 64 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.