Siirry sisältöön

Rakennusjärjestys


Rakennusjärjestyksen avulla kunta voi ilmoittaa sellaisista määräyksistä, joita paikalliset olosuhteet vaativat ja jotka ovat välttämättömiä suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen kannalta ja jotta kulttuuri- ja luontoarvot voidaan huomioida sekä siksi, että voidaan luoda ja säilyttää hyvä elinympäristö (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 14).

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2019 § 44 ja se tuli voimaan 1.10.2019. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan kunnanvaltuuston 12.11.2001, 91 § hyväksytty rakennusjärjestys ja 1.10.2007, 31 § hyväksytty rakennusjärjestyksen muutos, paitsi, että tässä rakennusjärjestyksessä jäävät voimaan 18.11.1964 vahvistetun rakennusjärjestyksen rakennuskaava-aluetta koskevat rakennusoikeusmääräykset: pykälät 29 – 40 (liite no 13a). 

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla selvennetään ja täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata rakentamista, jotta lopputulos on yleisilmeiltään yhtenäinen ja viihtyisä kokonaisuus. Rakennusvalvonta soveltaa ohjeita lupien käsittelyssä.

Omakotitalon elementtiä nostetaan paikoilleen.