Siirry sisältöön

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen


Vireilletulo

Kaavoitushanke otetaan mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto tai hankkeen hyväksyy kunnanhallitus, jolloin vireilletulosta kuulutetaan erikseen. Maanomistaja voi hakea asema- tai ranta-asemakaavoitusta kaavoitushakemuksella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavahanke aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla (OAS) sekä aloituskokouksella. OAS kuulutetaan ja siitä pyydetään tiettyyn ajankohtaan mennessä mielipiteet.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos voi esittää useampiakin suunnitteluvaihtoehtoja, tai vain yhden. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää tekninen lautakunta. Tässä vaiheessa pyydetään lausunnot ja osalliset voivat jättää mielipiteen.

Kaavaehdotus

Saatu palaute huomioiden laaditaan kaavaehdotus. Mikäli kaava on vaikutuksiltaan vähäinen, voidaan kaavaehdotus laatia suoraan ilman luonnosvaihetta. Kaavaehdotuksen nähtävillepanosta päättää tekninen lautakunta. Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivää, tai 14 päivää mikäli muutos on vähäinen. Nähtävilläolon aikana pyydetään lausunnot ja osalliset voivat jättää muistutuksen.

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen, joskin tekninen lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan vähäiset kaavaehdotukset. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lainvoima

Kaava saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt eikä päätöksestä ole valitettu ja hyväksymistä koskeva päätös on kuulutettu.

Lisätietoja kaavoituksen etenemisestä

Ympäristöhallinnon verkkosivu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)