Siirry sisältöön

Esiopetuksen opiskeluhuolto


Esiopetuksen oppilaalla on oikeus opiskeluhuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetusoppilas voi saada maksuttomana

Esiopetuksen opiskeluhuoltoon on oikeus jokaisella sitä tarvitsevalla esiopetuksessa olevalla lapsella oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämissä määräajoissa.

Opiskeluhuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Esioppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opiskeluhuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus.

Opiskeluhuolto toteutetaan

Yhteisöllisenä opiskeluhuoltona: Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yksikköä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetusyhteisössä edistetään lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto toteutetaan yhdessä koulun kanssa, jossa esiopetusyksikkö sijaitsee.

Yksilöllisenä opiskeluhuoltona: Lapsella on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat neuvolan terveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Opiskelushuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä esioppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on keskeistä. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Opiskeluhuollon liitteet

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmästä vastaa