Siirry sisältöön

Keskustan kehittäminen


Kuntakeskustan kaavarunkotyö on käynnistynyt

Kehitämme kuntakeskustaa. Tammikuussa 2022 toteutimme kyselyn maankäytön kehityskuvasta ja kuntakeskuksen kehittämisestä. Tästä voit tutustua kyselyn tuloksiin:

Kyselyn mukaan Siuntion keskustalta toivotaan kylämäisyyttä, viihtyisyyttä, kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisyyttä, arkkitehtonista kauneutta, tiiviyttä ja mataluutta. Toiveena on turvallinen ja eri ikäiset huomioon ottava, kodikas kuntakeskus.

Jotta saamme kehitettyä kuntakeskusta toivottuun suuntaan, on keskustaa tarkasteltava kokonaisuutena. Siksi olemme käynnistäneet Siuntion kuntakeskustan kaavarunkotyön (tekn ltk 14.6.2022 § 81) ennen keskustan alueiden asemakaavoituksen jatkamista.

Kaavarunkotyön ensimmäisessä vaiheessa keskitymme kuntakeskuksen maankäytön isoihin periaatekysymyksiin: millä ehdoilla kuntakeskus voisi tulevaisuudessa tarjota koteja jopa 10 000 asukkaalle? Tämä tavoite esitetään päivitetyssä maankäytön kehityskuvassa vuoteen 2040. Jos tämä ei ole mahdollista ilman, että menetämme vetovoimatekijät, meidän on selvitettävä, millaisin asukasmäärätavoittein Siuntion keskusta voi kehittyä vetovoimaisena ja viihtyisänä asuin- ja elinympäristönä.

Kaavarunkotyössä määritellään toisin sanoen kuntakeskuksen kehittämisen linjaukset ja reunaehdot. Työ tuottaa suunnitteluperiaatteita ja tavoitteita kuntakeskuksen tuleviin asemakaavahankkeisiin. Kaavarunkotyössä tuodaan erikseen esiin keskeisiä teemoja kuten viherrakenne, palvelut ja niiden saavutettavuus sekä jalankulku- ja pyöräilyverkosto.

Työ edistää kunnan vetovoimatekijöiden tunnistamista, kehittämistä ja hyödyntämistä sekä strategisen yleiskaavan laadintaa. Kaavarunkotyö myös mahdollistaa asukkaiden, yrittäjien ja muiden osallisten osallistumisen kuntakeskuksen kehittämiseen aikaisessa vaiheessa, jo ennen virallisia kaavahankkeita.

Tulemme tiedottamaan osallisuustilaisuuksista mm. kunnan verkkosivuilla ja facebookissa.

Kaavarunkotyötä tukee kunnassa käynnistynyt osallisuushanke, jonka pilottikohteena on niin kutsuttu entisen motocrossradan alue.