Siirry sisältöön

Sunnanvikin asemakaavamuutos


Ilmakuva Siuntiontien, kantatie 51:n ja Timalantien risteyksestä

Sunnanvikin asemakaavan tarkistus on otettu vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. Asemakaava laaditaan vaihekaavana (MRL 50 § 2 mom.). Vaihekaava koskee aina rajattua asiakokonaisuutta ja sen vaikutukset eivät ole laajaulotteisia.

Kaavan koko nimi on ”Sunnanvikin asemakaava ja asemakaavamuutos. Vaiheasemakaava tiesuunnitelmaa varten ja sen vaatimat katujärjestelyt”. Kaavan tarkoituksena on Uudenmaan ELY-keskuksen Kantatien 51 aluevaraussuunnitelman ja Kantatien 51 eritasoliittymän tiesuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen mahdollistaminen.

ELY-keskus on laatinut kantatien alueen aluevaraussuunnitelman. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 11 km pituinen osuus kantatietä 51 Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella alkaen Kirkkonummelta Munkinmäen eritasoliittymästä ja päättyen lännessä Siuntion ja Inkoon rajalle.  Suunnitelman tarkoituksena on määrittää pitkän aikavälin kehittämistarpeet kantatielle 51 liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Kehittämistoimenpiteiden pohjalta esitetään tarvittavat liikennealuevaraukset Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kaavoitustyötä varten.

ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vaihekaavassa laaditaan asemakaavamuutos liikennealueiden osalta ja toteutetaan kaavoitukselliset edellytykset eritasoliittymän rakentamiseksi, aluevaraussuunnitelman ja tarkemman tiesuunnitelman mukaisesti. Vaihekaavaan sisältyvät ne korttelit, joilla on maantien aluevarausten kanssa leikkautuvuutta. Vaihekaava ei kumoa korttelialueiden voimassa olevia määräyksiä kuin ensisijaisesti rakennusoikeuksien osalta.

Kaavaehdotus on ollut kahdesti nähtävillä. Vaihekaavan periaatteita on tarkistettu yhtäaikaisesti ELY-keskuksen tiesuunnitelman kanssa vuoden 2022 aikana. Vaihekaavan hyväksymiskäsittely (tekn ltk – kh – kv) ja ELY-keskuksen tilaaman tiesuunnitelman nähtäville asettaminen ajoittuvat molemmat loppuvuoteen 2022.

Myöhemmässä vaiheessa, erillisenä asemakaavamuutostyönä on tarkoitus uudistaa koko yritysalueen asemakaava.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 18.1.2022 § 6 määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisesti rakennuskiellon Sunnanvikin asemakaavamuutoshankkeen katu- ja tieliikennealueille 18.1.2024 saakka.
  • Tekninen lautakunta 13.4.2021 § 46 päätti asettaa asemakaavaehdotuksen uudestaan julkisesti nähtäville
  • Tekninen lautakunta 25.9.2018 § 100 päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville
  • Tekninen lautakunta 19.4.2018 § 57 päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville
  • Tekninen lautakunta 16.1.2018 § 4: päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • ELY-keskus on järjestänyt 17.5.2016 sekä 19.5.2016 yleisötilaisuudet, jossa aluevaraussuunnitelman luonnoksia on esitelty