Siirry sisältöön

Osallisuutta ja vaikuttamista Länsi-Uudellamaalla -hanke


Hanke toteutettiin samanaikaisesti Siuntiossa ja Inkoossa syyskuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana. Hanke rahoitettiin valtion avustuksilla, ja se perustui Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita -käsikirjaan. Hankkeen pääpaino on ollut osallisuuden edistämisessä kirjastojen kautta, mutta edistimme osallisuutta myös yleisesti. 

Hanke on päättynyt.

Kevään 2024 kirjastokahvien aikataulu julkaistaan myöhemmin.

14.12.2023 Kirjastokahvit: Varhaiskasvatus ja vapaa-aika

varhaiskasvatuspäällikkö Mari Mikonaho-Ratia, hyvinvointipäällikkö Paula Kivekäs 

Siuntiossa varhaiskasvatuksessa on hyvä henkilöstötilanne. Meillä on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa koulutettuja ja päteviä varhaiskasvatuksenopettajia ja lastenhoitajia. Yhteisöllisyys toteutuu hyvin sopivan kokoisissa päiväkodeissa. Kaikki kasvattajat tuntevat koko talon lapset ja huoltajat. Palvelualueen sosionomit – hyvinvointiopettajat tekevät matalakynnyksen kasvatusyhteistyötä päiväkodeissa lapsiryhmien ja perheiden kanssa. 

Siuntiossa hyödynnetään ulkona oppimista. Meillä on luonto lähellä ja sitä pidetään varhaiskasvatuksessakin tärkeänä. Erityisesti Perhepäivähoidossa luotopedagogiikka on vahvasti läsnä arjessa. 

Kunnan nettisivuilta löytyy lapsiperheille tarkoitetusta avoimesta kohtaamispaikkatoiminnasta lukujärjestys, josta löytyy MLL:n ja seurakunnan järjestämiä kerhoja lapsille ja perheille. 

Kuntalaisen mielestä päivähoidon taso ihan huikea ja yllätti positiivisesti, kunnan tähti. Päiväkodissa on aina ollut samat tutut kasvot, ainoastaan tänä syksynä vaihtuvuutta. Loistava varhaiskasvatus ainakin tämän perheen kohdalla pitovoima. Arkea tukevaa verkostointia vanhemmille päiväkotien kautta, kun sisarusparit- ja ryhmät leikkivät yhdessä pihalla. 

Tätä kunnan vahvuutta voitaisiin hyödyntää myös kunnan markkinoinnissa. Toki silloin saatetaan nopeastikin tarvita lisää ryhmiä. 

Esiopetuksella on käytössä oma Instagram, jonka kautta pääsee kurkistamaan meidän arkeen. Sen tarkoitus on antaa kuvaa mitä esiopetuksessa ja kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa tapahtuu, mutta myös opettaa lapsille turvallista ja toista kunnioittavaa toimintaa sosiaalisessa mediassa. Lasten kanssa on tarkoitus keskustella jaettavista kuvista mitä voidaan ja mitä halutaan julkaista, onko kuva positiivinen, voiko joku loukkaantua siitä ja miltä tuntuu, jos joku laittaa kuvan ilman lupaa. 

MLL:n palvelut osallistujille tuttuja, perhekahvilat tärkeitä. Tilat rapistuvat, kunnalta toivotaan ennakoivaa toimintaa ja ymmärrystä kolmannen sektorin tukemisen tärkeydestä. Tässä esimerkiksi kirjasto voisi olla yhteistyökumppani. Tällä hetkellä paljon on yhden ihmisen varalla MLL:n toiminnassa.  

Esikouluissa huolestuttaa hälyisä ympäristö, joka väsyttää. Voisiko eskariryhmiä siirtää päiväkoteihin? Yhteistyö koulujen kanssa on ollut hienoa, ainakin aikaisemmin. Huoli kiinteistöstä, ei ainoastaan tilojen puutteesta, vaan myös siitä, ettei ole omaa pihaa. 

Vastaus: Periaatteessa esiopetusta voisi olla myös päiväkodeissa, mutta kunnassa on linjattu, että esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä. Tarkoituksena on sujuva jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä madaltaa kouluun siirtymisen kynnystä. Sivistyskampuksella voidaan olla nyt kaikki saman katon alla.   

Voisiko kaksikielisessä kunnassa olla kielikylpyä? Kiva, että kielirikastumisen hankkeen kautta on tuotu ruotsinkielisiä lauluja ja loruja. Onneksi monet harrastukset onneksi kaksikielisiä. Olisiko mahdollista tarjota ruotsi A1 kielenä vaihtoehtona? Liittyy ehkä oppilasmääriin. 

Vastaus: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ollut useamman vuoden valtion avustuksella hanke kielirikasteisen toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö on saanut koulutusta kielirikasteiseen pedagogiikkaan ja siihen on nyt välineitä ja osaamista. 

Uuden kansainvälisyyshankeen kautta saatiin esiopetukseen Tukholman ruotsinsuomalainen koulu ystäväkouluksi. Lapset ovat mm. laulaneet yhdessä Teams-tapahtumassa, ja lähettäneet toisilleen kirjeitä. Hankkeen kautta esiopetuksen lapset pääsevät harjoittelemaan toista kotimaista kieltä ja tutustumaan ruotsissa asuviin lapsiin ja heidän päiväkoti- ja kouluarkeen. 

Tyyskylän bussiretkien vähentymisen takia esimerkiksi vierailut vanhainkodissa ovat jääneet pois.  

Vastaus: Voisiko tähän liittää esimerkiksi ikäihmisten virkistäminen, ja yhteinen bussi? Palvelulinja-tyyppinen bussi, ehkä yhteistyössä kirjaston kanssa käyntien edistämiseksi. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että olisi ihanaa saada arkisia yhteishetkiä lasten ja ikäihmisten välillä, ei vain juhlahetki kerran vuodessa. Esimerkiksi yhdessä askartelua? 

Olisiko mahdollista tarjota kuntalaisille mahdollisuus osallistua? Ainakin teemapäivien yhteydessä, esimerkiksi Vie vanhus ulos. Vauvanpäivä Lohjalla oli mahdollisuus vierailla vauvan kanssa vanhuskodissa, jossa pidettiin yhteinen musiikkituokio. Sukupolvien välistä yhteispinta on kaikille osapuolille tärkeä. 

Golf-tapahtuman viikonlopun ohjelma oli mainio ja hyvin aikataulutettu. Turistiviikonloppu voisi toistaa, samalla myös uusien asukkaiden tutustuttamista Siuntioon. 

Siuntion Olohuone-yhdistyksen, toiminta hiipumassa, “paukut lopussa”. Kenelläkään ei ole yksin tai parin kassa aikaa järjestää suurta kierrätystapahtumaa. Olisiko mahdollista saada apua kunnalta? Kunnassa tekijöitä on vähän, mutta voi miettiä yhteistyötä kunnan eri tahojen välillä. Ehdotus tapahtuma-avustuksesta on tulossa lautakuntaan. Voi kysyä apua Maarit Tuomistolta, Paulalta, Aino Mykrältä, jos kunta voi olla mukana auttamassa. 

Kierrätystapahtuma on vetänyt ihmisiä läheltä ja kaukaa. Samaan yhteyteen voisi toteuttaa muuta, esimerkiksi Syö Siuntiossa yhteistyötä kahviloiden ja ravintoloiden kanssa. 

Siuntiosta käydään usein muualla töissä. Minkälainen toiminta toisi kuntalaisia yhteen? Enemmän yhteisöllisyyttä, se lisäisi hyvinvointia. Tässä yhdistyksillä on iso rooli. 

Aikuisille suunnitteilla uintitekniikan kurssi ohjaajalla on suunnitteilla. Kunnan resurssit riittävät tämänkaltaisiin, kertaluonteisiin hyvinvointia edistäviin panostuksiin. Myös hankerahoja voi hyödyntää. Tällä hetkellä hyvinvointisektori suunnittelee vuosikelloa tapahtumille, esimerkiksi teemapäivien ja –viikkojen yhteyteen. 

1.11.2023 Kirjastokahvit: Tekninen osasto

Vt. tekninen johtaja Kenneth Flythström, maankäyttöpäällikkö Teija Liuska-​Eloranta

Kirjastokahveilla keskusteltiin mm. leikkipuistoista, keskustan viihtyvyydestä ja Sudenkaaren alueen viemärisaneerauksesta. 

Leikkipuistot: 

Kiireelliset ongelmat korjataan tänä vuonna, ensi vuonna parannetaan leikkipuistoja. 

Pääleikkipuisto rakennetaan Fanjunkarsin viereen ensi vuonna, kunhan sille myönnetään rahaa. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion 13.11. Sijoitusta tarkastellaan vielä jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Palonummen leikkipuisto on tilattu ja toteutus alkaa tänä vuonna. Aita rakennetaan ensi vuonna. 

Lappersin leikkipuistoon on nyt tullut suunnitellut hiekkalaatikko ja keinu. 

Selvitetään mahdollisuutta huoltaa Veturin leikkipuistoa. 

Sudenkaaren viemärisaneeraus: 

Pellolle Siuntiontien varteen tulee kosteikko, johon johdetaan alueen hulevedet. Siitä tulee puistomainen. 

Hulevesijärjestelmään tulee lähtökohtaisesti liittyä, koska hulevesijärjestelmä on lakisääteinen. Tarve arvioidaan kiinteistökohtaisesti. Jos hulevedet on aikaisemmin johdettu viemäriin, täytyy liittyä verkostoon. 

Katuvalot: 

Huolto kuuluu sekä kunnalle että valtiolle tiestä riippuen. Viime aikoina tietyillä alueilla on katuvalot ovat palaneet päivisin kunnan huoltotöiden aikana.  

Pikkalassa on ollut pimeää 51:lla sillan jälkeen Kirkkonummen suuntaan. Tämä valaistus on valtion vastuulla. Vioista voi ilmoittaa ELY-keskukselle joko soittamalla Tienkäyttäjän linjaan 0200 2100 tai netissä karttapohjaan palautevayla.fi. 

Kantatie 51 parantaminen:

ELY-keskuksen hankkeen tavoitteena on parantaa kantatietä Kirkkonummen Munkinmäeltä aina Inkoon rajalle asti. 

14.11 mennessä voi jättää mielipiteitä YVA (ympäristövaikutusten arviointi) ohjelmasta ELY-keskukselle. 

Siuntiontien ja Kantatie 51 risteys: 

Risteyksen parannus suunnitellaan erillään Kantatie 51 parannushankkeesta. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta rahoitus puuttuu. 

Toiveita: 

  • Billskogintielle toivottiin parannusta, nyt kapea raskaasta liikenteestä huolimatta ja kävelytie puuttuu Fanjunkarsintien ja Palonummen välillä. 
  • Tyyskylän päiväkodin siivoukseen ja pihanhuoltoon toivottiin parannusta. 
  • Störsvikiin toivottiin lisää tai isompia roskiksia, ja tiheämpää tyhjennystä. 
  • Uimakopin valo tarkistetaan ja asennetaan tarvittaessa hämäräkytkin. 
  • Kysyttiin aikataulua Palonummen “vanhan puolen” asfaltoinnille. Tekninen lautakunta päättää keväisin mitä asfaltoidaan, määrärahojen puitteissa. 
  • Toivottiin suojatietä Palonummentielle, kun tullaan Palonummenkaarelta- ja kummulta. Tämän pitäisi olla helposti järjestettävissä. 
  • Kysyttiin aikataulua Sunnanvikin asuinalueen katuvalaistukselle. Tällä hetkellä ei ole aikataulua, toteutetaan määrärahan puitteissa. 
  • Todettiin, että Kirkkotien alku ja osittain Kumpulantie ovat olleet pimeänä. Asia on tiedossa ja katuvalaistuksen huolto on tilattu.   
  • Viheralueiden hoidosta keskusteltiin ja todettiin että, mm. vireillä olevaan keskustan kaavarunkotyöhön liittyvässä viherverkostosuunnitelmassa tullaan tähän kiinnittämään huomiota. 

Jos huomaa puutteita, niistä saa mielellään ilmoittaa kunnan palautekanavaan. Näiden perusteella korjataan vikoja, ja voidaan päivittää esim. huoltovälejä.

4.10.2023 Kirjastokahvit: Hallinto-osasto

Hallintojohtaja Niko Kannisto, elinvoimapäällikkö Kaisa Kivelä

Kirjastokahveilla keskusteltiin mm. kunnan veto- ja pitovoimasta, eli siitä, miten saadaan uusia kuntalaisia muuttamaan Siuntioon ja mikä saa heidät jäämään. Tila, hyvinvointi, vapaa-aika ja luonto metropolialueen lähellä houkuttavat uusia kuntalaisia. Kunta tekee töitä sen eteen, että Siuntiossa olisi jatkossakin terveyskeskus.

Kuntakeskustan viihtyvyys ja kehitys nousi tärkeänä aiheena. Toivottiin, että kuntakeskusta kehitettäisiin viihtyisämmäksi myös läpikulkevia mielessä pitäen.

Kunnan järjestämät elinvoimaillat ovat kaikille avoimia, vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa on jo syntynyt uutta yhteistoimintaa. Siuntion yrittäjät järjestävät myös yrittäjien aamukahveja.

Kunta kehittää uutta ratkaisua TE- ja yrittäjäpalveluille, sillä TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Naapurikuntien kanssa neuvotellaan palveluyhteistyöstä.

6.9.2023 Kirjastokahvit: Sivistystoimi

Sivistystoimenjohtaja Eero Kling, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomisto

Sivistystoimen kirjastokahveilla 6.9. puhututti mm. koulukuljetukset, kouluruokailu, Tyyskylän päiväkodin pihan kunto sekä kirjastovierailut, omatoimikirjasto, kulttuuritapahtumat ja lukupiirit. 

Sivistystoimenjohtaja Eero Kling esitteli selvityksen vaaralliseksi määritellyistä kouluteistä. Koulukyydit on järjestettävä niin, ettei lapsen tarvitse kulkea vaarallista tietä pitkin, eikä ylittää vaarallisessa paikassa. Tämä johtaa joissain tapauksissa pitkiin bussimatkoihin. 

Keskusteltiin siitä, että HSL ei ole vaatinut kilpailutuksessa turvavöitä busseihin. Bussit on valittu merkityn matkustajamäärän mukaan, joista osa on seisomapaikkoja. Kunta keskustelee HSL:än kanssa bussien turvallisuudesta, ja varsinkin pikkubusseihin halutaan turvavöitä. Kannattaa kuitenkin laitta palautetta myös suoraan HSL:lle heidän asiakaspalvelunsa kautta. 

Kouluruokailuun liittyen oltiin huolissaan siitä, että ensimmäinen ruokailuvuoro on jo klo 9.45, vaikka lapset saattavat olla kotona vasta klo 14.20. Jos lapsi ei ole iltapäiväkerhossa, hän ei saa välipalaa. Ruokailuaikoihin on vaikea vaikuttaa, mutta Kling on keskustellut rehtorin kanssa ja he miettivät vielä vaihtoehtoja. Ratkaisuksi ehdotettiin ilmaista välipalaa niille lapsille, jotka koulukyytien takia ovat tässä tilanteessa. 

Moni vanhempi toivoo myös, että ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulujen lapset voisivat kohdata koulupäivän aikana. Lounaan ääressä olisi luontevaa kohdata. Vaikka monet lapset kulkevatkin samoilla busseilla, toivottiin enemmän vuorovaikutusta koulujen ja kieliryhmien välillä. 

Kampuksen työntekijät voivat ostaa koululounaasta jäänyttä hävikkiruokaa. Vaikka olisikin hienoa tarjota tätä mahdollisuutta kaikille kuntalaisille, on katsottu, ettei haluta ulkopuolisia ruokalaan koulupäivän aikana. 

Toivottiin, että iltapäivätoiminnan maksut porrastettaisiin osallistumisen mukaan, ja että siinä otettaisiin huomioon bussivuorot. Kling vastasi, että kunta tiedostaa, että on kallista ja asia on mietinnän alla. 

Koulu on tällä hetkellä ahdas. Ennuste näyttää kuitenkin pieneneviä oppilasmääriä, ja jo ensi lukuvuonna tulee olemaan yksi suomenkielinen esikouluryhmä vähemmän kuin tällä hetkellä. 

Ilmeni, että Tyyskylän päiväkodin lapset eivät ole päässeet retkeille sen jälkeen, kuin bussivuoroja lisättiin niin, että ne eivät enää voi ajaa heitä keskustaan joukkoliikennevuorojen ulkopuolella. Nykyiset bussivuorot Siuntion keskustaan eivät sovi päiväkodin aikatauluun. Päiväkodin budjetti ei riitä maksamaan kuljetukset esimerkiksi kirjastoon tai muille retkeille. Kling välittää tiedon varhaiskasvatuspäällikkö Mari Mikonaho-Ratialle, jotta päiväkotilapset pääsisivät taas käymään kirjastolla. 

Toivottiin isoa keskusleikkipuistoa. Leikkipuistosuunnitelma on laadittu, ja tällä hetkellä toteutus aikataulutetaan. Suunnitelmaan kuuluu keskusleikkipuisto. Leikkipuistoista voi tulla keskustelemaan teknisen johtajan kanssa Teknisen kirjastokahveissa 1.11.2023.  

Leikkipuistosuunnitelmaan voi tutustua teknisen lautakunnan 15.11.2022 pöytäkirjasta ja liitteistä. 

Uudesta omatoimikirjastosta oltiin iloisia, mutta myös huolenaiheita löytyi. Nykyään pitää aina muistaa ottaa kirjastokortti mukaan, jos haluaa tulla kirjastoon lukemaan lehtiä aamupäivällä. Esimerkiksi muistisairaalle voi olla vaikeaa käyttää omatoimikirjastoa, jos ei muista omaa pin-koodia tai miten kirjaudutaan. Spontaani vierailu kirjastossa voi siis jäädä pois. Kirjasto lupaa kuitenkin neuvoa omatoimikirjaston käytössä. 

Moni toivoi aikuisten lukupiiriä. Sellaista voi järjestää kirjastossa, ja kirjasto voi myös auttaa esim. kirjavalinnoissa. Siuntiossa on toiminut yksityinen ruotsinkielinen lukupiiri jo 45 vuoden ajan. Suomenkieliseen ryhmään ei ole aikaisemmin löydetty osallistujia. 

Kampuksen viimesyksyisiä avajaisia muistettiin lämmöllä, erityisesti Aleksis Kivi-teatteriesitys oli tykätty. Toivottiin lisää kulttuuria pitäjään, kaikenikäisille ja molemmilla kielillä. Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Aino Mykrä kertoi, että kirjastossa oli viime viikolla ollut kirjailijavieras Lina Laurent. Leena Lehtolainen vierailee Siuntio-päivänä ja siuntiolainen oopperalaulaja Helena Juntunen tulee kertomaan kirjastaan myöhemmin syksyllä. 

Ilmoitustaulua kaivataan kirjastoon, kylän yhteiseen olohuoneeseen. Kirjaston digitaaliset ilmoitustaulut, eli infonäytöt, ovat kuntalaisen käytettävissä esim. tapahtumien tai harrastusten mainostamiseen. Ilmoituksen voi lähettää Power Point dian muodossa osoitteeseen kirjasto@siuntio.fi(avautuu uuteen ikkunaan).

Kiitettiin päiväkotilaisten mahdollisuudesta päästä kampuksen auditorioon “elokuvateatteriin”. Kunta on nyt hankkinut lisenssin, jolla voi jatkossa näyttää melkein mitä vaan elokuvia. Siuntion MLL on myös järjestänyt elokuvaillan lapsille  yhteistyössä kirjaston kanssa kesällä. Nyt kirjastoon on tulossa elokuvaesityksiä säännöllisesti, aikuisille, nuorille ja lapsille. 

Huomautettiin, että Tyyskylän päiväkodin ulkoalueet ovat hoitamatta monesta yhteydenotosta huolimatta. Kunta on ulkoistanut hoidon, ja kuntalaisten yhteydenottojen ansiosta on tullut ilmi, että päiväkodin huolto ei ole sopimuksessa kunnolla huomioitu. Kuntalaiset tiesivät myös kertoa, että aurauksen kanssa on ollut ongelmia ja henkilökunta on ollut jumissa koska tietä ei aurattu, vielä monta tuntia ja päivää lumisateen jälkeen. Toivottiin omaa siuntiolaista tekijää. Kling kiitti palautteesta aurauksesta, kunnan on hyvä olla tietoinen tulevaa talvea ajatellen. 

Toivottiin, että Störsvikiin avattaisiin taas päiväkoti. Alueella on lisääntynyt perheelliset viime vuosina. Toivotaan päiväkotia olemassa olevaan rakennukseen, joka on katsottu toimivaksi päiväkotitoiminnalle. Kunta laatii tällä hetkellä kuntalaiskyselyä, ja se julkaistaan kuntalaisten täytettäväksi ennen joulua. Yksi siihen tuleva tärkeä kysymys on, ketkä voisivat viedä lapsiaan mahdolliseen Störsvikin päiväkotiin. Kirjastokahvien osallistujat ehdottivat, että tätä vaihtoehtoa voisi mainostaa myös inkoolaisille vanhemmille. 

Sivistystoimenjohtaja Klingiltä kysyttiin, mihin hän on erityisen tyytyväinen AKK:ssa, ja mitä saisi lähteä kehittämään. Koulun kehittäminen rehtorin tehtävä. Kling on tyytyväinen siihen, että monivuotinen projekti saada kouluille samat arviointiperusteet luokille 1–5 on nyt viety maaliin. Teinit ovat teiniä ja lapset lapsia; aina löytyy toki haasteita, mutta niihin tartutaan. Siuntiossa on myös pienet luokkakoot, mikä on hieno asia. Vanhempien kehitysehdotuksia käsitellään, vaikka prosessit saattavat olla pitkiä. Odotetaan mahdollista uutta opetussuunnitelmaa ennen kuin lähdetään kehittämään opetusta vahvasti tiettyyn suuntaan. Tuleva iso haaste on, että osa opetushenkilöstöstä on palkattu hankerahoilla, jotka loppuvat 2024. 

Yleisurheilukentän nurmikkokenttä on ollut käyttökiellossa nurmen uusimisen yhteydessä. Koulut ja pienimmät ovat kuitenkin saaneet käyttää sitä, vaikka se on aikuisilta ja harrastelijoilta kielletty. Kunnan tekninen osasto tiedottaa kentän käyttökielloista, ja heiltä voi myös kysyä asiasta. Olisiko tekonurmi käytännöllisempi? Pitää selvittää, ennen kuin kenttää uusitaan seuraavan kerran. SIF hoitaa tällä hetkellä kenttää. 

Kampus on tuonut eri toimijoita yhteen, ja viime vuosi on mennyt käytännön asioiden, kuten tilakäytön ja turvallisuusasioiden, hoitamiseen. Kampukselle tehdään talven aikana visio, jotta saadaan kampuksen kehitystä vietyä samaan suuntaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.   

Ilkivaltatapauksissa SRV tekee rikosilmoituksen ja vie asiaa eteenpäin. Rikkinäisistä liikuntavälineistä voi ilmoittaa kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomistolle maarit.tuomisto@siuntio.fi(avautuu uuteen ikkunaan). Tällä hetkellä sählymaalit ovat rikki. Asiasta ilmoitetaan hyvinvointipäällikkö Paula Kivekkäälle, joka voi hankkia uudet. 

Kirjastokahvit jatkuvat syksyn aikana. Tarkoitus on pitää kirjastokahveja myös keväällä, jolloin pyrimme järjestämään iltapäiväkahveja, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. 

Muut menneet tapahtumat

Kevättalvena 2023 järjestimme nuorille ja viranhaltijoille osallistumista koskevia koulutuksia ja työpajoja yhdessä Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Kurssisarja antoi nuorille arvokasta osallistumiskokemusta ja tarjosi päättäjille työkaluja asukkaiden mukaan ottamiseksi päätöksentekoprosessiin. Yhteiskehittämisprosessissa noussut idea päättäjien vierailuista Walkers-nuorisotilassa jatkokehitetään syksyn 2023 aikana yhdessä nuorisotoimen, Osallisuuden osaamiskeskuksen ja Aseman lasten kanssa. 

Järjestimme Mukaan vaikuttamaan-asukasillan 2.3.2023, jossa kuntalaiset pääsivät tutustumaan päätöksentekoprosessiin ja visioimaan tulevaisuuden Siuntiota. 

13.3.2023 kirjastolla oli vaalipaneeli kampuksen auditoriossa. Paneeliin osallistui eduskuntavaaliehdokkaita kaikista eduskuntapuolueista, ja tilaisuus suoratoistettiin kunnan facebook-sivulla. 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen aikaan myös perheen pienimmät saivat äänestää, kirjaston pehmovaaleissa. Esikoululaiset ja Aleksis Kiven koulun sekä Sjundeå svenska skolanin nuorimmat oppilaat pääsivät myös äänestämään luokkiensa kanssa. 

Kirjasto ja osallisuushanke haastoivat kuntalaiset lukemaan neljä kirjaa jollain yhteiskunnallisella teemalla kesän aikana. Osallistujien kesken arvottiin Helle-ämpärillinen Siuntio-tuotteita. 

Alakoulujen 5. ja 6.-luokille järjestetään syksyn aikana demokratia-aiheiset Hei, me vaikutetaan!-teematunnit. Teematunneilla oppilaat tutustuvat osallistumiseen monesta eri näkökulmasta, ja saavat tavata kunnan päättäjiä.