Siirry sisältöön

Koulujen iltapäivätoiminta


Siuntion kunta järjestää iltapäivätoimintaa kaksikielisesti Sivistyskampus Siuntion sydämessä koulupäivän jälkeen klo 12.00-17.00. 

Koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsille järjestetään ohjattua toimintaa sekä tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja yhdessäoloon. Iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään Siuntion kunnan peruskoulujen lukuvuoden työaikoja noudattaen.  Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan välipala.  

Maksut

Toiminnasta on määritelty kuukausimaksut, jotka on jaettu kahteen eri maksuluokkaan: 

  • osa-aikainen toiminta klo 15 asti 120 € / kk
  • kokoaikainen toiminta klo 17 asti 180 € / kk

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on osallistunut toimintaan. Jos iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua iltapäivätoimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet. 

Toiminta-ajan muutos ja paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Huoltaja tiedottaa myös iltapäivätoiminnan työntekijöitä asiasta. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Iltapäivätoimintaan hakeminen ja koulukuljetus

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan voimassa olevia Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteita. Oppilas saa käyttää kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin olemassa olevia myöhäisempiä joukkoliikennevuoroja.  

Kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintaan haetaan hakuajan puitteissa Wilman(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Jos perhe muuttaa kuntaan tai iltapäivätoiminnan tarve ilmenee yllättäen, voi iltapäiväkerhoon hakea varsinaisen hakuajan ulkopuolella. 
 
Lapsen valinnasta iltapäivätoimintaan tiedotetaan Wilman(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta.  

Yksityiseen iltapäivätoimintaan hakeminen

Yksityiseen iltapäivätoimintaan haetaan palveluntuottajan omalla lomakkeella. Palveluntuottaja valitsee huoltajien hakemuksesta toimintaan otettavat oppilaat sekä  määrittelee ja laskuttaa toimintamaksun.  

Kunta tukee määräaikaiseen sopimukseen perustuen Edvardsbergin iltapäiväkerhon toimintaa tarjoamalla koululaisille kuljetuksen koulusta kerhoon. Samalla oppilas menettää oikeuden iltapäiväkuljetukseen koulusta kotiin. Kuljetus koskee vain oppilaita, joille on myönnetty maksuton koulukuljetus. Kuljetustarpeesta tulee ilmoittaa sivistystoimistoon. 

Edvardsbergin iltapäiväkerho (15 paikkaa) 
Yhteyshenkilö:
Helena Lönn
050 3044 568
helena.lonn(at)gmail.com 

Edvardsbergin eftis on yksityinen ruotsinkielinen iltapäiväkerho ja toimii Edvardsbergin nuorisoseurantalolla Annilan kylässä. 

Lisätietoja

Yhteystiedot

Hallinnolliset asiat

sivistystoimisto(at)siuntio.fi