Siirry sisältöön

Koulujen kerhotoiminta


Koulujen kerhotoiminta on koulupäivinä järjestettävää oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, joka on oppilaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhotoiminnan tehtävänä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen. Koulujen kerhotoiminnassa oppilailla on mahdollisuus  

Siuntio saa kerhotoiminnan järjestämiseen avustusta Opetushallitukselta. Kerhotoiminnan kohderyhmänä ovat ennen kaikkea vuosiluokkien 3–9 oppilaat, sillä vuosiluokkien 1–2 oppilaat voivat osallistua kunnan iltapäivätoimintaan. Kunnan iltapäivätoiminnassa oleva oppilas voi kuitenkin myös osallistua koulujen kerhoihin ja tällöin huoltaja ilmoittaa oppilaan kerhoajat iltapäivätoiminnan henkilökunnalle.  

Osassa kerhoista on rajoitettu osallistujamäärä kerhotoiminnan luonteen ja/tai käytettävissä olevien resurssien vuoksi. Kerhosta tiedotettaessa ilmoitetaan samalla myös kyseisen kerhon enimmäisosallistujamäärä.  

Kerhojen ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulun työntekijät. Kerhoja voivat myöskin ohjata kunnan muiden yksiköiden työntekijät tai muut kerhon ohjaamisen ammattitaidon omaavat henkilöt. Kerho-ohjaajia voi tulla koulun kerhotoimintaan esimerkiksi urheiluseuroista tai kulttuurijärjestöistä.  

Kerhon toiminta-aika voi olla koko lukuvuosi tai lukuvuotta lyhyempi ajanjakso. Voidaan myös järjestää yhden tai muutaman kerran kokoontuvia teemakerhoja. Lukuvuoden aikana voidaan aloittaa myös muita kerhoja. Niistä tiedotetaan erikseen.  

Kouluilla järjestetään aamukerhoja, jotka tarjoavat ohjattua toimintaa ennen oppituntien alkamista. Aamukerhoon osallistumista varten ei järjestetä koulukuljetusta. Aamukerhosta tiedotetaan erikseen Wilmassa.  

Koulut tiedottavat kerhoista huoltajille ja oppilaille. Koulun tiedotteesta ilmenee kerhon sisältö, tavoite, ohjaaja, ilmoittautumisohjeet, kokoontumisaika ja –paikka sekä muut kerhoon liittyvät tiedot.   

Lisätietoja saat sivistystoimistolta sähköpostitse sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

Kuljetus

Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta kerhoon, kerhosta kotiin tai kerhosta esiopetukseen. Koulujen kerhotoiminta pyritään kuitenkin ajoittamaan siten, että myös kuljetusoppilailla olisi mahdollisuus osallistua kerhoihin kuljetusaikataulut huomioiden. Oppilas saa olemassa olevia joukkoliikennelinjoja hyödyntäen käyttää olemassa olevia vuoroja siten, että voi osallistua koulun järjestämään kerhotoimintaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen.