Siirry sisältöön

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pickala Rockin asemakaavan ja investoinnin alueen katu- ja vesiverkostoon

Pickala Rock Resort -alue sijoittuu Långbergetille Störsvikiin. Aluetta ympäröivät Pickala Golfin radat.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Pickala Rockin asemakaavan, joka sijoittuu Störsvikiin Långbergetin kallioalueelle Pickala Golfin ratojen väliin.

Alueelle muodostuu asemakaavan mukaan rakennusoikeutta noin 35 000 kerros-m2. Asuinpientalojen tontteja (AP) muodostuu yhteensä 17 kappaletta ja erillipientalotontteja (AO) yhteensä 63 kappaletta. Keskimääräinen asuintonttitehokkuus e=0,25. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU) muodostuu golf-toimintaa palvelevaa rakennusoikeutta yhteensä 2 155 k-m2, josta osa on parhaillaan rakentumassa poikkeamisluvilla. Teoreettinen asukasmäärä alueelle on noin 400 henkeä.

Tontit sijoittuvat alueen reunoille ja sen keskelle rakennetaan jo tällä hetkellä golfkenttää.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan äänin 21–5. Minna Sneck (vihr.) ehdotti varavaltuutettu Antti Laitakarin (vihr.) kannattamana, että asekaavaa ei hyväksyttäisi. Sneckin ehdotuksen puolesta äänestivät myös Hilkka Toivonen (vihr.), Heidi Kimari (ps.) ja Paula Tuominen (ps.).

Määrärahat katuihin ja vesiverkkoon

Valtuusto päätti myös lisätä talousarvioon määrärahat, joilla rakennetaan Pickala Rock -alueen katuja ja vesi- ja viemäriverkostoa. Katujen ja valaistuksen rakentamiseen varattiin tälle vuodelle 2 miljoonaa euroa ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen 800 000 euroa. Kaikkiaan katujen ja katuvalaistuksen rakentamisen arvioidaan maksavan 4,16 miljoonaa euroa ja vesihuoltoverkoston 1,32 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että näitä investointeja varten tarvitaan määrärahoja myös tulevaisuudessa.

Kunnalle on kuitenkin tulossa myös alueesta tuloja maankäyttösopimuksen kautta. Kunnanhallitus hyväksyi toukokuun lopussa maankäyttösopimuksen Rock Course Oy:n ja Rock Properties Oy: n kanssa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan katualueiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä muun alueen infrastruktuurin rakentamisesta Pickala Rockin alueelle. Sopimuksen mukaan maanomistajat, eli Rock Course Oy ja Rock Properties Oy, maksavat kunnalle sopimuskorvausta noin 4,12 miljoonaa euroa. Vesihuollon osuuden kunta perii vesilaitokselta ja edelleen tulevilta tonttiliittyjiltä. Alueelle määritellään oma liittymistaksa ja uudet tontinomistajat maksavat liittymismaksujen kautta alueen vesihuollon investoinnit.

Valtuusto äänesti myös Pickala Rockin investointimäärärahoista ja hyväksyi ne äänin 23–3. Minna Sneck (vihr.) ehdotti Hilkka Toivosen (vihr.) kannattamana, että määrärahaehdotus hylätään. Myös Antti Laitakari äänesti Sneckin ehdotuksen puolesta.

Muut päätökset

Kunnanvaltuusto hyväksyi myös kunnan tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023, tämän vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen, lisämäärärahan katuvalaistuksen uusimiseen, kunnanjohtajan kelpoisuusehdot ja Sunnanvikin vaiheasemakaavan. Valtuusto totesi kokoomuksen valtuustoaloitteen kantatien ja Störsvikintien/Läntisen Kuninkaantien risteysalueen turvallisuuden parantamisesta asemakaavoittamalla tulleen käsitellyksi.

Valtuuston kokouksessa jätettiin viisi valtuustoaloitetta:

Katso videotallenne valtuuston kokouksesta Facebookista