Siirry sisältöön

Kunnanhallitus lausunnossaan: Hyvinvointialue ei huomioi pitkiä matkoja, heikkoja kulkuyhteyksiä eikä kielellisten oikeuksien toteutumista palvelujen karsinnassa

Esityksen mukaan Siuntion terveyskeskus muuttuisi lähiterveysasemaksi ja vuodeosasto suljettaisiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on pyytänyt kunnilta lausuntoa palveluverkkoesityksestään. Siuntion kunnanhallitus antoi lausuntonsa kokouksessaan maanantaina.

Hyvinvointialueen palveluverkkoesityksestä puuttuu kattava kielellisten oikeuksien arviointi sekä selvitys siitä, miten Siuntion vuodeosastolla nykyisin hoidettavia potilaita hoidettaisiin, jos vuodeosasto suljetaan. Esityksessä ei huomioida Siuntioon pitkään suunniteltua sote-keskusta eikä sitä, ettei kaikilla ole autoa ja julkiset kulkuyhteydet Inkooseen ja Lohjalle ovat heikot. Näin sanoo Siuntion kunnanhallitus lausunnossaan palveluverkkoesityksestä.

Kunnanhallitus huomauttaa, että esityksessä ei mainita pysyviä mielenterveys- ja päihdepalveluita, fysioterapiaa tai aikuisten sosiaalipalveluja Siuntion lähiterveysaseman osalta. Kunnanhallitus tähdentää, että kyseessä on massiivinen huononnus siuntiolaisten kannalta, mikäli he näitä palveluita joutuvat jatkossa hakemaan Lohjalta, Inkoosta tai Kirkkonummelta.

– Palveluiden vahvistamista ei ole se, että perustason palvelut viedään kymmenien kilometrien päähän.

Kaikilla lähiterveysasemilla tulee jatkossakin olla sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä fysioterapiaa. Terveyskeskusten osalta pitää pyrkiä yhden luukun periaatteen palveluihin eikä viedä palveluja kauemmas toisistaan, kunnanhallitus alleviivaa.

– Monella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyskeskuksella on vaikea vastata kysyntään, mikä on johtanut palvelun saannin viivästymiseen. Palveluverkon supistaminen tuntuu mahdottomalta, kun tiedossa on, että palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti väestön ikääntymisen takia, kunnanhallitus huomauttaa.

Vuodeosasto on säilytettävä

Siuntio vastustaa vuodeosaston lakkauttamista ja huomauttaa, että käyttöaste on Siuntiossa erittäin korkea ja toiminta tehokasta.

– Onko muualla kapasiteettia hoitaa niitä potilaita, joita nyt hoidetaan lakkautettaviksi suunnitelluilla Nummelan ja Siuntion vuodeosastoilla, kunnanhallitus kysyy.

Palveluverkkoesityksen mukaan osa asiakkaista voisi siirtyä osastolta palveluasumiseen. Esityksessä ei kuitenkaan kerrota, miten tämä onnistuisi, kun otetaan huomioon nykyiset erittäin pitkät jonot. Lisäksi ennakoidaan, että vuodeosastopaikkojen kysyntä kasvaa erittäin merkittävästi lähivuosien aikana.

Siuntio esittää, että vuodeosasto pitää säilyttää vähintäänkin arviointiyksikkönä, jossa hoidetaan sairaalaosastoilta tulevia kuntoutujia, äkillisen sosiaalisen kriisin takia kriisipaikkaa tarvitsevia ja asiakkaita, joiden kotona pärjäämistä pitää arvioida.

Kunnanhallitus nostaa esille myös kunnan vahvan kaksikielisyyden. Noin 26 prosenttia siuntiolaisista on ruotsinkielisiä ja ikäihmisistä vielä isompi osuus. Palveluja pitää siis saada myös ruotsiksi.

Sijoittaminen toiselle paikkakunnalle lisää yksinäisyyttä

Palveluverkkoesityksen mukaan hoivakoti Villa Charlotan toimintaa tarkastellaan. Kunnanhallitus huomauttaa, että Villa Charlotan säilyminen on erittäin tärkeää siuntiolaisten vanhusten yhteisön säilymiselle ja arvokkaalle vanhuudelle.

– Asumispalveluiden vieminen muualle tekee vierailut ystävien luona usein mahdottomiksi, mikä lisää vanhusten yksinäisyyttä.

Yleisesti Siuntiossa on vähän julkisia tai yksityisiä asumispalveluita. Kunta katsoo, että ympärivuorokautista asumispalvelua tulee tuottaa riittävästi hyvinvointialueen omana palveluna. Yksityisiltä ei voi ostaa nykyistä suurempaa osaa palveluista.

– Mikäli yksityinen hoivakoti sulkee ovensa, hyvinvointialueen on heti osoitettava uudet asuinpaikat. Jos asukkaat eivät saa jatkohoitopaikkaa, vuodeosastot ja päivystykset ruuhkautuvat. Tästäkin on ollut esimerkkejä viime aikoina, kunnanhallitus muistuttaa.

Työntekijät eivät välttämättä siirry isompiin yksiköihin

Palveluverkkoesityksen mukaan suuremmat yksiköt ovat työpaikkoina houkuttelevampia osaamisen kehittämisen ja urakehitysmahdollisuuksien takia. Kunnanhallitus huomauttaa, että väitteelle ei esitetä mitään tilastollista tai muunlaista perustelua. Siuntiossa on kokemusta päinvastaisesta.

– Isoissa yksiköissä on jatkuva työvoimapula ja suuri vaihtuvuus heikon työssä viihtymisen vuoksi. Siuntion pienessä yksikössä ei korona-ajan jälkeen ollut rekrytointiongelmia ennen vuoden 2022 loppua. Nykyinen henkilökunta on ilmaissut, että he haluavat työskennellä nimenomaan Siuntiossa.

Kunnanhallitus huomauttaa, että palveluverkon suunnittelussa pitää huomioida kohtuulliset työmatkat. Hyvinvointialueella ei kaikkialla ole toimivaa julkista liikennettä siten, että esimerkiksi kolmivuorotyö onnistuisi toisella paikkakunnalla. Länsi-Uudellamaalla on kokemusta siitä, ettei toimintojen keskittäminen ratkaise työvoiman saatavuutta.

– Työntekijät eivät ajatellussa määrin siirry uuteen työpaikkaan, jos se on liian kaukana tai hankalasti saavutettavissa omasta asuinpaikasta. Henkilökunnan valmius siirtyä toiseen toimipaikkaan pitää selvittää kattavasti ennen mahdollisia siirtopäätöksiä.

Sote-tilojen rakentaminen aloitettava

Siuntion kunta on ollut pitkään valmis toteuttamaan sote-keskuksen nopeasti keskeiselle paikalle kuntakeskukseen. Silti hanketta ei mainita sanallakaan hyvinvointialueen esityksessä. Sote-keskus on suunniteltu niin, että kaikki palvelut ovat samassa kokonaisuudessa.

Sote-keskuksen viereen Siuntio on kaavoittanut esteetöntä asumista pienkerrostaloihin, mikä tukee kustannustehokkaan ja vaikuttavan hoidon toteutumista.

– Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pitää yhdessä Siuntion kunnan kanssa aloittaa uusien sote-tilojen rakentaminen niin, että osapuolet voivat sopia pitkäaikaisesta tilaratkaisusta Siuntioon, kunnanhallitus vaatii.

Siuntio vaatii, että Siuntion terveysasemalla on jatkossakin saatavilla kattavat laboratoriopalvelut joko hyvinvointialueen tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin järjestämänä.

Lisäksi Siuntio toivoo, että hyvinvointialue vaikuttaa siihen, että Raaseporin ja Lohjan sairaaloiden toiminta turvataan. Lohjan sairaalassa pitää olla synnytysosasto.

– Suomen tilanne on sellainen, että alueiden täytyy ensisijaisesti tehdä päätöksiä, jotka vahvistavat ihmisten halua perustaa perheitä, kunnanhallitus huomauttaa.