Siirry sisältöön

ELY-keskus järjestää kaksi työpajaa kantatien 51 parantamisesta välillä Sunnanvik-Munkinmäki

Kartta osoittaa, että kantatien 51 parantamista suunnitellaan alueella, joka ulottuu Inkoon ja Siuntion rajalta Kirkkonummen keskustan kohdalle.

Uudenmaan ELY-keskus järjestää kaksi työpajaa, joissa pohditaan kantatien 51 parantamisen vaihtoehtoja. Kantatietä 51 on tarkoitus parantaa Siuntion Sunnanvikin ja Kirkkonummen Munkinmäen välillä. Työpajat ovat kaikille avoimia ja sisällöltään samanlaisia. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Työpajat liittyvät hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) sekä yleissuunnitelman laatimiseen.

Kirkkonummen työpaja järjestetään keskiviikkona 10.4.2024 klo 18 Kirkkonummi-salissa (Ervastintie 2).

Siuntion työpaja järjestetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 18 Sivistyskampus Siuntion sydämessä (Puistopolku 2).

Hankevaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista keskustellaan pienryhmissä sekä etenkin haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen haetaan ratkaisuja yhdessä keskustellen.

Tilaisuuden alussa on lyhyt tilannekatsaus ja tarkentuneiden suunnitelmien esittely. Työskentelyvaiheessa jakaudutaan ryhmiin, joissa karttojen äärellä pohditaan keskustellen vaihtoehtojen vaikutuksia sekä mahdollisuuksista lieventää haittoja. ​Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään arviointiselostuksen laatimisessa. 

Tavoitteena neljä kaistaa kantatielle 51

Kantatien 51 suunnitteluhankkeen tavoitteena on kehittää kantatietä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Länsi-Uudellamaalla. Tavoitteena on, että kantatie 51 palvelee tulevaisuudessa yhä paremmin pitkämatkaista liikennettä, työmatkaliikennettä sekä kuntien yhteyksiä.

Kantatien 51 tavoitetilaksi on asetettu kaksiajoratainen nelikaistainen tie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Suunnittelualueen nopeusrajoitus tulevaisuudessa on 80 km/h tai 100 km/h ja koko suunnittelualueella on rinnakkaisväylä. Hankkeen lähtökohdat on määritelty vuonna 2017 valmistuneessa aluevaraussuunnitelmassa

Suunnitteluhanke sisältää YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laatimisen. Käynnissä on parhaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely, jonka aikana hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään. Menettelyyn kuuluu palautteen kerääminen ja vuoropuhelu kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.  Työ käynnistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella alkuvuodesta 2023. Silloin muodostui työohjelma varsinaiselle ympäristövaikutusten arvioinnille, jonka aika on juuri nyt. Suuntaviivoja arviointiin on saatu palautteista ja YVA-menettelyä valvovan yhteysviranomaisen lausunnosta.

Tässä vaiheessa kantatien parantamista suunnitellaan yleispiirteisesti. Vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa kantatien ja rinnakkaisteiden tarkat sijainnit sekä muut merkitykselliset yksityiskohdat lukitaan paikoilleen. Meneillä olevan vaiheen lisäksi myös myöhemmissä vaiheissa kerätään palautetta ja käydään vuoropuhelua asukkaiden, yrittäjien ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa.