Siirry sisältöön

Ympäristönsuojeluavustusten 2024 hakuaika on nyt!

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää vuosittain 4000 euron edestä avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin.

Ympäristönsuojeluavustusta voi hakea Siuntion kunnan alueella tehtävään selvitykseen, tutkimukseen, kunnostukseen tai muuhun toimenpiteeseen, millä edistetään ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua Siuntiossa.

Toimenpide voi koskea esimerkiksi luonnon- tai kulttuuriympäristön hoitoa ja kunnostusta, energian säästöä ja uusiutuvan energian käyttöä, jätteiden hyötykäyttöä, kierrätystä ja jätteiden synnyn vähentämistä.

Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää siuntiolaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille tai muille vastaaville organisaatioille. Rekisteröitymättömät siuntiolaiset yhteisöt voivat saada em. toimintaansa avustusta edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustusta ei myönnetä lakisääteisten ympäristönsuojeluvelvoitteiden täyttämiselle, yritystoimintaan eikä luonnolliselle henkilölle tai kiinteistöille.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee tukea ja täydentää ympäristönsuojeluyksikön toimintaa ja tavoitteita.

Avustuksen hakeminen: Hakuaika on 24.1.-24.2.2024. Avustusta haetaan tällä lomakkeella. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@siuntio.fi.

Ympäristöavustukset julistetaan haettaviksi kerran vuodessa. Avustuksista päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan avustuksen käytöstä puolen vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä